คุณนิยามมันว่าอย่างไร?
Published  1 year ago  |  6 stories
นิยามมันในแบบของคุณสิ ไม่มีผิดไม่มีถูก :)