ดอกไม้ไฟ
 ดอกไม้ไฟเป็นสิ่งที่สวยงาม และมีแสงสว่างในยามค่ำคื่น 
 มักถูกยกมาใช้ในวันสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆ
 .
 .
 หากเปรียบง่ายๆเราก็คงเหมือนดอกไม้ไฟ
 ตอนได้จุดไฟก็สวยงามและน่าดึงดูด
 .
 .
 เราเป็นดอกไม้ไฟ เค้าเป็นคนจุดไฟให้เรา
 เราจะเป็นสิ่งสวยงามและแสงสว่างให้กับเขา ตอนนั้นคงเป็นตอนที่มีความสุข
 แต่ความสุขมันก็อยูได้ไม่นาน 
 .
 ผ่านไปไม่นานไฟก็ดับ แสงสว่างเลือนลางกลายเป็นควัน
 ความทุกข์เข้ามาแทรก ความสุขหายไป
 .
 สุดท้ายเหลือแค่ก้านดอกไม้ไฟถูกทิ้งขว้าง
 เราสองคนไม่ได้ไปกันต่อ ความสัมพันธ์ของเราจบลง
 เหมือนดอกไม้ไฟที่มีจุดเริ่มต้นก็มีจุดดับลงเสมอ
 ไม่มีอะไรอยู่กับเราไปได้ตลอด
 .
 บางที่การเป็นก้านดอกไม้ไฟที่ถูกทิ้งอาจจะดีเสียกว่าก็ได้
 
 
 

 
 
SHARE
Writer
JungJaeHyun
JJH
"จงใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากทำ"

Comments