โลกช่างว่างเปล่า
พระอาทิตย์ขึ้นแล้วอีกหนึ่งวัน
ฟ้าโปร่งปลอดมลทินเมฆ
กระแสลมฤดูการพัดเป่า
ปลุกฉันตื่นจากฝันอันแสนเศร้า 
สู่ความเป็นจริง
.
พระอาทิตย์ตกแล้วอีกหนึ่งวัน
ฉันโบกมือทักทายความมืด
"ว่าไงมิตรแท้!" เธอทัก
"ฉันจะพาเธอจมสู่นินทราเดียวดายอีกคืน"
.
โลก! ช่างว่างเปล่า...
ดวงดาว สายลม และฟ้ากว้าง
รัก คืออะไรรึ ที่รัก?
เพียงความกระตือรือร้น ก่อนตาย?
.
โอ้.. โลกช่างว่างเปล่า!
คนเอยช่างไร้ค่า...
เจ้าเกิดมาเพื่อตายที่รัก!
เจ้าเกิดมาเพื่อที่จะตาย...
.
ชีวิตรึ?...
= แรงงาน = ทุน
= กำลังการผลิต = สินค้า บริการ และการบริโภค
= ความมั่งคั่งและอำนาจ
เจ้าเกิดมาเพื่อตายที่รัก! เจ้าเกิดมาเพื่อที่จะตาย...
การขยายพันธุ์คือเรื่องธรรมชาติ
ดุจหญ้าปล่องย่อมงอก
จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซะ... แล้วตาย!
แล้วความสุขคืออะไรเล่า?
คำโฆษณา!...
.
โอ้! โลกนี้ช่างว่างเปล่า! 
โลกนี้ช่างว่างเปล่า...
ดวงดาว สายลม และฟ้ากว้าง
โปรดขับเพลงแห่งความหลับไหลให้ฉันอีกครา.
SHARE
Writer
MrAllicCepa
Etc.
True is the tale that i tell of my travels.

Comments