โรงเรียนไม่น่าเรียน
เพราะอะไรหน่ะเหรอ...เพราะเราไม่ชอบขี้หน้าอาจารย์บางคน แอ็คเกิ๊น555
เบื่อ เบื่อทุกอย่าง หรือมันอาจจะเป็นเพราะนิสัยขี้เบื่อของเรา ไม่สิ...แต่เราไม่ได้เป็นแบบนี้กับทุกคนนะ เป็นเฉพาะคนที่เราไม่ชอบ อ่าาาาเราอคติแหละเนาะ

ก็คนมันไม่ชอบอะเนาะงงงงง
ควยเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
SHARE

Comments