โอกาส
โอกาส............โอกาส...ในการเริ่มต้นใหม่?

โอกาส...จากคนที่เรารัก?

โอกาส...ในการทำทุกความฝันให้เป็นจริง?

โอกาส...ในการเรียนรู้ใหม่อีกครั้ง?

.....เคยได้รับโอกาส ขอโอกาส ให้โอกาส กับใครหรือเปล่า ?


                                        ทำไม ต้องทำแบบนั้น ทำไม?


แม้แต่ในโลกปัจจุบัน โอกาสในการใช้ชีวิต ใช้สิทธิ ใช้เสียง....ยังไม่เหมือนเดิม?


....ภูมิใจในตัวเองตอนนี้แล้วหรือยัง ?
แล้วทำไมต้อง แคร์คนอื่น ขอโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่น
เป็นตัวของตัวเอง...
คนบางคนพยายามแทบตายกลับไม่ได้รับโอกาส
อีกคนไม่ทำอะไรเลยกลับได้รับโอกาส
สร้างทุกวันด้วยมือตัวเอง....

ทุกคนต่างเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับในทุกๆเรื่อง
เลิกรอโอกาส...แต่.....สร้างโอกาสให้ตัวเอง
                                                  ตอนนี้ทำอะไรอยู่

                                            สร้างโอกาสให้ตัวเองหรือยัง

                                                          ?

SHARE

Comments