เสียรู้อัตตา...
เราทุกคนเสียรู้อัตตามายาวนานแค่ไหนแล้ว
ทุกเรื่องที่เราถกเถียงกัน มันเป็นเพราะคนตรง
หน้ากำลังทำลายอัตตาตัวตนของเราเราจึงโกรธ
และไม่ยอมหยิบเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีมาสนับสนุน
ความเชื่อในตัวเราทั้งหมด ทุกครั้งที่คุณขัดแย้งกับ
ใครในเชิงความคิด ช่วยเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเพื่อการมอง
เห็นอย่างรอบด้านและค่อยๆสลายอัตตาที่มีมาอย่าง
ยาวนาน จะได้น่ารักมากขึ้นและอยู่ในโลกอย่าง
เข้าใจและเท่าทันมากขึ้น...miracle aum...
SHARE
Writer
miracleaum
Writer
ขอบคุณที่มีพื้นที่ให้ได้ใช้สื่อสารตัวตนผ่านความชอบของเราท่านใดอยากรู้จักเราผ่านโลกใบเดียวกันเข้ามาอ่านผลงานของเราได้ที่นี่ ขอบคุณที่สุดค่ะ ช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์ www.dooduang.xyz

Comments