เลือกใช้ภาษา...
เราอยู่ในโลกร่วมกัน วิธีการเชื่อมโยงผ่านคำพูด
จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น หลายคนชอบโทรมา
ถามวิสัยทัศน์ของพี่ที่มีต่อคุณณวัตน์ในขณะนี้ว่า
พี่คิดเห็นยังไง? พี่ให้ความสำคัญและระวังในการ
พูดเอามากๆ เวลาที่คุณอยากขอให้ใครส่งความ
ช่วยเหลือให้คุณ วิธีการร้องขอจึงต้องอ่อนโยนกว่านี้
เราส่งพลังงานแบบไหนออกไป พลังงานแบบเดียวกัน
ก็ถูกส่งออกมาในแบบเดียวกันยิ่งกับคนรวยด้วย
แล้วเค้ายิ่งต่อต้านกับคำพูดที่ใช้กับเค้า ก็ไม่ได้เกินที่
คาดเอาไว้ตั้งแต่ต้น การอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นเรื่อง
สำคัญอยากได้ผลลัพธ์แบบไหน ต้องละทิ้งอัตตาตัวตน
ก่อนเข้าข้างใคร ฝึกวิเคราะห์ด้วยนะคะแยกเรื่องต่างๆ
ให้เป็นจะได้ฝึกพัฒนาไปพร้อมๆกับเหตุบ้านการเมือง...
ด้วยรักและปรารถนาดีค่ะ...miracle aum...
SHARE
Writer
miracleaum
Writer
ขอบคุณที่มีพื้นที่ให้ได้ใช้สื่อสารตัวตนผ่านความชอบของเราท่านใดอยากรู้จักเราผ่านโลกใบเดียวกันเข้ามาอ่านผลงานของเราได้ที่นี่ ขอบคุณที่สุดค่ะ ช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์ www.dooduang.xyz

Comments