โปรดอย่าหายใจอยู่ในกล่อง


เรียน ท่านผู้โดยสารที่เคารพ


          ขณะนี้เรือของเรากำลังจะล่มลงสู้ท้องทะเล กัปตันที่ได้รับตำแหน่งมาโดยสายเลือดคนนั้นไม่ สามารถช่วยอะไรได้ หากต้องเรียนตามตรงคงต้องบอกว่าเขาไม่สนใจจะช่วย ห้องของกัปตันเรือเป็นดังกล่องกันน้ำ  มีเสบียงอาหารครบครัน พร้อมอุปกรณ์ล้ำสมัยที่จะช่วยให้เขาติดต่อกับคนบนฝั่งได้ 
          ทั้งนายท้าย นายกล คนปัจจุบันก็ไร้ความสามารถในการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง เขาไม่สนใจท่านผู้โดยสารแม้แต่น้อย และขณะนี้ก็ได้เข้าไปหลบภัยอยู่ในห้องของกัปตันแล้วเช่นกัน 
           คงเรียกได้ว่าเหลือแต่พวกเราเหล่ากะลาสี และตัวท่านผู้โดยสารทุกคน ถ้ายังไม่อยากให้เรือจม กรุณาพิจารณาความจริงทั้งหมดที่ได้ประกาศไปดังก่อนหน้านี้ โปรดเข้าใจว่าเราไม่เหลือเวลามากนัก ผมยังไม่อยากตาย เชื่อว่าท่านก็เช่นกัน หยุดใช้กัปตันที่ชั่วช้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หยุดหายใจอยู่ในกล่องกันน้ำที่เขาหลอกท่านว่ามันมีประสิทธิภาพก่อนที่ท่านจะจมน้ำตาย 
           กรุณามารวมตัวกันเพื่อคิดหาทางพาเรือไปให้ถึงฝั่งในบริเวณที่กำหนด ก่อนที่จะสายเกินไป

                                                                  SHARE

Comments