เวลา...คัดกรอง
คนจะไป รั้งยังไงก็ไม่อยู่
คนจะอยู่ ไล่ยังไงก็ไม่ไป

เวลา...คือสิ่งที่ธรรมชาติใช้เป็นเครื่องมือ
ในการคัดกรองคนที่ควรจะอยู่ในชีวิตเราเสมอ

ถึงเวลา...ก็จะพัดให้เขาเข้ามา
เมื่อหมดเวลา...ก็จะพาเขาออกไป
และมันก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดในชีวิตคนเรา

เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัว
อยู่กับความจริงในปัจจุบัน
แล้วทำในสิ่งที่เราทำได้และควรทำ

ถ้ามันยังเป็นทางที่ใช่
ยังมีใจที่ชอบ
และยังเป็นคำตอบของกันและกัน
สักวัน...
เวลาก็คงจะพัดพาให้ได้กลับมาเจอกัน

แต่หากมันไม่ใช่
หัวใจมีแต่รอยร้าว
และบาดลึกเกินกว่าจะกลับมาเยียวยากัน
สักวัน...
เวลาก็จะพาเราไปพบเจอกับเส้นทางเดินใหม่

มันก็...เท่านั้นเอง

...................................

ผมเอง ^^..
Cr.Ramet Tanawangsri
SHARE
Writer
Normal0ne
Normal One
nothing left.

Comments