สงครามศาสตราสวรรค์
ณ หมู่บ้านแสนห่างไกลสุดขอบดินแดนทวีป Monera ตั้งอยู่ใต้เขาสำนัก GreenTear หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความโกลาหลของยุทธภพและความวุ่นวายไม่จบสิ้นของการต่อสู้ 

1 จักรวรรดิ 7 แคว้น 3 นิกาย 72 สำนัก 108 ตระกูล ความโกลาหลของในโลกของจอมยุทธ การแย่งชิงอำนาจ ระหว่าง 3 นิกาย และนิกายกับจักรวรรดิ แย่งความเป็นใหญ่ของแต่ละสำนัก 

นิกาย เปรียบดังศาสนาของทวีป แบ่งเป็นนิกายกระบี่สวรรค์ ครอบครองศาสตราวุธวิเศษกระบี่สวรรค์ Etherizorine สถานที่ตั้งนิกายอยู่ทางตอนเหนือของทวีป Menera นิกายที่ขนานนามตัวเองว่าผู้สังหาร Demon King (Centralizer) 

นิกายพลองสวรรค์ ครอบครองศาสตราวุธวิเศษพลองเมฆา Binancerium สถานที่ตั้งนิกายอยู่ทางตอนใต้ของทวีป Menera นิกายที่ขนานนามตัวเองว่าผู้สังหาร Demon King (Centralizer)

นิกายธนูสวรรค์ ครอบครองศาสตราวุธวิเศษธนูเพลิงอำพัน Adarium สถานที่ตั้งนิกายอยู่ทางตอนตะวันตกของทวีป Menera นิกายที่ขนานนามตัวเองว่าผู้สังหาร Demon King (Centralizer)

ความขัดแย้งของทั้ง 3 นิกาย ต่างอ้างว่างศาสตราวุธของตนนั้นเป็นผู้สังหาร Demon King (Centralizer) ในสงครามทวงคืนสวรรค์ของ Heaven King (Decentral) ในสงครามที่มนุษย์และเทพต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชาปีศาจ Demon King ด้วยกลอุบายของราชาปีศาจทำให้สรรค์และโลกมนุษย์ที่เคยสงบสุข ถูกราชาปีศาจเข้าครอบครองและสังหารเหล่าเทพที่ปกครองมนุษย์ การปกครองกินเวลาหลายพันปีไม่มีใครสามารถเอาชนะราชาปีศาจได้ Satoline เจ้าแห่งศาสตราจึงได้สร้างอาวุธวิเศษเพื่อต่อกรกับราชาปีศาจ อาวุธชิ้นแรกที่สร้างขึ้นนั้นคือ เกราะสวรรค์ Bitcorium เป็นอาวุธที่ไม่สามารถทำลายราชาปีศาจได้ แต่สามารถป้องกันการโจมตีจากราชาปีศาจและศาสตราวุธทุกชนิดได้ เขาได้มอบมันใหักับ Decentral ผู้มีความสามารถเก่งกาจในหมู่เทพ สวมใส่มันเพื่อนำไปต่อสู้กับราชาปีศาจ การต่อสู้นั้นกินเวลา 3 วัน 3 คืน ก็ไม่อาจรู้ผล เนื่องจากไม่มีศาสตราวุธใดสามารถฆ่าราชาปีศาจได้ และพลังของราชาปีศาจก็ไม่อาจจะทำร้าย Decentral ที่สวมใส่เกราะวิเศษได้เช่นกัน Satoline จึงได้สร้างศาสตราวุธวิเศษขึ้นมาอีกชิ้นคือ Etherizorine กระบี่วิเศษเพื่อมาต่อกรกับราชาปีศาจ แต่ก็มิอาจทำให้ราชาปีศาจสูญสิ้นได้ Satoline จึงได้สร้างอาวุธขึ้นมาอีก 2 ชิ้น เพื่อช่วยให้ Decentral สังหาราชาปีศาจได้ คือ Binancerium และ Adarium และการที่ Decentral ได้ครอบครองอาวุธวิเศษทั้ง 4 ชิ้นทำให้ Decentral สามารถสังหารราชาปีศาจได้ในที่สุด โลกและสวรรค์ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง และนี่คือที่มาของความขัดแย้งในครั้งนี้ เมื่อนิกายที่นับถือศาสตราวุธทั้ง 3 นั้น ต่างอ้างว่าในจังหวะการสังหารราชาปีศาจให้สูญสิ้นไปจากโลกนั้น Decentral ได้ใช้อาวุธวิเศษของนิกายตนในการสังหาร ศาสตราวุธเพียงชิ้นเดียวที่ไม่สามารถอ้างสิทธิสังหารราชาปีศาจได้คือ เกราะสวรรค์ Bitcorium ซึ่งผู้ที่ครอบครองศาสตราวุธชิ้นนี้คือ ราชาแห่งจักรวรรดิ Monera Decentral ผู้ปกครองทวีป Monera 

Monera คือ คนรักของ Decentral ที่ถูกราชาปีศาจสังหารและตกลงมาจากฟ้าลงสู่พื้นดิน พลังของนางทำให้สรรพสิ่งกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ป่าที่เหี่ยวเฉาก็มีชุ่มชื้น สัตว์ที่ล้มตายค่อยๆ ฟื้นคืน แม่น้ำหลายสายที่เคยเหือดแห้งก็กลับมา มนุษย์จึงตั้งชื่อทวีปเป็นชื่อนาง 

SHARE
Writer
Findbug
Writer
Writer

Comments