ฝันกับฝัน
โอ้ลมช่างโชยรื่นพัดขื่นขม
ช่วยซัดให้แรงแล้งอารมณ์
ให้คนป่นปี้ได้หนีไกล
ใครว่าใครคาดหวังเป็น
ยากเข็ญเรืองรองไม่ไขว่
ใช่ทางที่หวังดั่งดวงใจ
ไม่ขอคล้ายใครให้นำทาง
แสงสิ้นตีดับด้วยมือเขา
หวังดีผลร้ายสะท้อนเรา
กระแสเส้นยาวไกลนับชีวา
ทับถมเสริมยศว่าโลกธรรม
มีได้หายหมดกลับกัน
สูญสรรเสียสิ้นสิทธชีวัน
โหยหาศาสตร์ศิลป์สิ้นเงินตรา
ดั่งรักเทียบเปรียบราคา
ใครตีค่าคำสั่งหวังเรา
ชีวิตเดินด้วยกระดาษยากถก
ความจริงปรากฏยากเถียง
ให้พอมีให้ได้กินสุดเพียง
ชีวิตสิ้นร้อยเรียงมีร้อยกลอน
หากหลับตาจากโลกลี้ลับหาย
โอ้คล้ายรักสมหวังใจคลับคลา
ความตายพาไปยังใฝ่หา
วุ่นวายหวังค่าข้าจบสิ้น
ร่างร้างรักสงบไร้สติ
ดุจนิมิตมืดดำคาดเดา

..อยากฝันให้ได้ฝัน ให้สรรพสิ่งคล้ายสรรพสัตว์วิ่งวนรอบๆไม่มีสิทธิ์เข้ามาในหัวใจ, ไม่มีใครกล่าว ใช้ได้ตามเวลาอันสมควร

SHARE

Comments