ความจริงและเวลา
เราจะสูญเสียสิ่งที่เราเป็นเจ้าของ สิ่งใดที่เราไม่ได้ครอง "เราย่อมไม่สูญเสียมัน" 
เธอเป็นของเธอ ฉันเป็นของฉัน เราไม่ได้เป็นของกัน "เราเป็นของตัวเอง"
เมื่อไม่คาดหวังก็ไม่ต้องผิดหวัง
เพราะชีวิตนั้นมันไม่แน่นอน 
วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
จะทุกข์หรือสุขใจไม่มีใครรู้
เพราะเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้กับอดีตที่มันร่วงเลย
และความเป็นจริงมันจะค่อยๆเปิดเผยตามกาลเวลา

SHARE

Comments