; เธอในทุกๆวัน
ทุกๆเช้าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมา กดเปิดโทรศัพท์ เห็นสายเธอที่โทรกันข้ามคืน เห็นข้อความเธอที่ทักมาปลุก เป็นทุกๆเช้าที่มีเธอเป็นคนแรกของวัน แล้วแยกย้ายกันไปทำภารกิจในแต่ละวัน ;เมื่อตกเย็น เธอจะกดโทรมา คุยกันเรื่องต่างๆในแต่ละวัน ตกดึกบอกฝันดีกัน ทุกๆค่ำคืน จะมีเธอเป็นคนสุดท้ายของคืนๆนั้น แล้วลืมตาในเช้าวันใหม่ ที่มีเธอเป็นคนแรกของวันเธอเป็นทั้งคนแรกและคนสุดท้ายของทุกๆวัน ;
SHARE

Comments