06
เราจะสามารถหยุดคิดได้อย่างไร หากต้องการหยุดคิดถึงเหตุผล หรือตรรกะของบางสิ่ง หยุดคิดถึงอะไรบางอย่าง เรารู้แล้วจะเลิกรู้ได้อย่างไร
เราจะสามารถลืมสิ่งที่เรารู้มาได้อย่าง คำถามจริงๆควรจะเป็นแบบนี้ เราอยากจะลืมวิธีคิดแบบนี้แต่สุดท้ายเราไม่ได้ลืม เราเพียงนำวิธีคิดแม้ว่ามันไม่ถูกต้องเราก็แค่จะจำว่ามันไม่ได้ถูกต้อง แต่วิธีที่ไม่ถูกต้องนั้นมันไม่ได้หายไป และมันจะยังส่งผลกระทบต่อแนวคิดต่อไปของเราอยู่ดี เห็นได้่ว่าเราไม่ได้ลืมมันไปเราเพียงนำมันไปผสม ไปประยุกต์ นำไปคิดต่อกับแนวคิดนั้นๆอีกที 
 สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถลบสิ่งใดไปเลย ?

การลืมอาจจะเป็นทางออกเดียว อาจจะบอกได้ว่าถ้าอยากจะลบก็คือลืมแต่การพยายามลืมกลับทำให้จำมากขึ้น เพราะทุกครั้งที่เราคิดว่าเราจะลืม เราก็จะคิดว่าเราพยายามจะลืมสิ่งนั้น การที่เราคิดว่าเราจะลืมสิ่งนั้น แล้วเราก็จะจำสิ่งนั้นมากกว่าเดิม แต่ถ้าเกิดเลือกที่จะปล่อยไว้ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะปล่อยสิ่งที่เรารู้ไว้ พอเราตระหนักรู้ว่าจะปล่อยสิ่งนั้นก็ไม่สามารถลืมได้อยู่ดี
หรือการปล่อยไว้ข้างต้นนี้เป็นการปล่อยไว้แค่คำพูด การปล่อยไว้ที่แท้จริงคือการไม่สนใจมันจริง แบบไม่สนใจแม้กระทั่งการพูดถึงว่าไม่สนใจอะไร แต่เราเลือกที่จะไม่สนใจได้จริงๆหรือ ? หากถ้ามีการเลือกขึ้นมานั่นก็คือการพยายามการสนใจสิ่งนั้นแล้ว 
ทำไมการที่พูดถึงอะไรพวกนี้ถึงเหมือนการพูดถึงความรัก แต่ในเรื่องความรักว่ากันว่า ใช้เพียงเวลา ก็จะลืมทุกอย่างได้ ถ้าเอาเรื่องเวลามาใส่กับเรื่องนี้  เราต้องหาสิ่งที่เราสนใจใหม่จนกว่าเราจะไม่มองไปหาสิ่งนั้น แต่พอวันนึงที่เรามองกลับไปสิ่งนั้น เราก็ไม่ได้ลืมสิ่งนั้นอยู่ดี เราจะหาสิ่งอื่นจนไม่มองกลับไปหาสิ่งเดิมได้อย่างไร ถ้าเป็นเรื่องความรักก็คงเป็นเรื่องความรู้สึกที่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เพียงเท่านั้น ขนาดเป็นเรื่องของความรักเองเวลาก็ไม่ได้สามารถลืมได้  
สุดท้ายหากเป็นเรื่องที่ต้องผ่านการใช้งานมันตลอดก็ไม่สามารถที่จะหยุดคิดได้ ?
เราจะไม่คิดถึงบางสิ่ง ไม่คิดแบบไม่คิดจริงๆ ไม่คิดจนไม่พูดคำว่าไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นได้อย่างไร ไม่คิดจนกระทั่งลืมว่าไม่คิดอะไร 
 ทำไมการพยายามจะลืมบางอย่่างมันไม่สามารถทำได้ ถ้ามันหยุดคิดไม่ได้ 
เราจะหยุดคิดได้อย่างไร 
เราจะหยุดคิดว่าเราจะหยุดคิดได้อย่างไร 
เราจะลบสิ่งที่เรารู้มาที่เป็นรากฐานได้อย่างไร ลบจนเป็น 0 ที่ไม่ใช่การเรียนรู้สิ่งใหม่ทับลงไปแล้วให้มันเกิดการประยุกต์เปรียบเทียบ 


 
SHARE
Writer
idc
idc
idc

Comments