Beginning
รถยนต์ไมล์แรกวิ่งออกจากศูนย์ เบอร์แรกที่เราโทรออกในมือถือเครื่องใหม่ มันคงเป็นความรู้สึกที่่ดีไม่น้อยเลยเนอะ เพราะนี่คือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ยังไงล่ะ เช่นเดียวกับจุดเริ่มต้นของซากุระจัง 

เราเชื่อว่าทุกคนก็คงมีการเริ่มต้นกันทั้งนั้นแหละ บางคนอาจเพิ่งขับรถยนต์ครั้งแรกหลังจากที่ใช้มอเตอร์ไซค์มาตลอดชีวิต หรือบางคนอาจเพิ่งเรียนลองใช้ภาษาใหม่ๆในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาทางกายหรือภาษาทางใจก็ตาม การเริ่มต้นในแต่ละครั้้งอาจเริ่มต้นด้วยความสุขราวกับเส้นทางเริ่มต้นนั้นมีเหล่านางฟ้าตัวน้อยคอยโปรยดอกไม้อยู่ แต่อีกหลายคนก็อาจจะต้องเผชิญกับเหล่าพญามารที่คอยระรานอยู่หน้าประตู

บางคนอาจไม่กล้าที่จะออกไปสร้างเส้นทางใหม่ของตัวเอง เพราะยังมีสิ่งๆหนึ่งทีี่คอยรั้งตัวเราไว้อยู่นั่นคือ comfort zone นั่นเอง บางครั้งตัวผู้เขียนเองก็เคยประสบพบเจอเหมือนกัน เสียงคนรอบข้างที่คอยบอกเราแบบเบาๆอยู่ว่า “เดี๋ยวมันก็กลับมาแบบเดิม” “อยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว” เช่นเดียวกับตัวผู้เขียนเองในตอนที่ต้องเลือกสถานที่ศึกษาใหม่ ตัวผู้เขียนก็ใช้เวลาอยู่นานนมกว่าจะเลือกได้ สิ่งที่ผู้เขียนกลับเลือกนั่นคือ เลือกที่จะก้าวออกจาก comfort zone ของตัวเองนั่นเอง

ถึงแม้เราอาจไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นอย่างไร 
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเริ่มต้นนั้นก็คือ อย่างน้อยเราก็กล้าที่จะเริ่มต้นออกเดินยังไงล่ะ
อย่างไรก็ดี ขอฝากตัวและหัวใจของนักเขียนมือใหม่ด้วยนะ
SHARE
Writer
Sakuraboy
New writer
A someplace for reboot

Comments