"เมื่อก่อนเราก็เหมือนท่าน อีกไม่นาน ท่านก็เหมือนเรา"
     ประโยคที่ฉันเคยอ่านบนกำแพงสถานที่แห่งหนึ่ง ระหว่างที่ปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนตอนป.4 ฉันอ่านประโยคนี้ผ่านๆ แต่มันติดอยู่ในความคิดของฉันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้และคิดว่าน่าจะอยู่ในความคิดไปจนถึงอนาคต

     ประโยคนี้คงเป็นคำพูดของคนที่มีสถานะ เหนือกว่า หรือผ่านจุดใดจุดหนึ่งมาแล้วบอกต่อคนข้างหลัง หรือคนที่ต้องผ่านจุดนั้น อาจจะเป็นประโยคจากคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อน หรือใกล้เคียงความหมายนั้น

     "เมื่อก่อนเราเคยเป็นเด็กเหมือนท่าน 
อีกไม่นานท่านจะเป็นผู้ใหญ่เหมือนเรา"
     "เมื่อก่อนเราเคยไม่เก่งเหมือนท่าน 
อีกไม่นานท่านก็เก่งเหมือนเรา"
      "เมื่อก่อนเราเคยฝึกหัดเหมือนท่าน 
อีกไม่นานท่านจะชำนาญเหมือนเรา"
       "เมื่อก่อนเราโสดเหมือนท่าน  
อีกไม่นานท่านก็อาจสละโสดเหมือนเรา"

ใช่ ประโยคนี้ เป็นประโยคที่ฉันจำขึ้นใจ เอาไว้ผลักดันตัวเอง เพื่อให้ผ่านแต่ละด่านของชีวิตได้
ไม่ว่าจะเป็นตอนฉันหัดขี่จักรยานยนต์ ตอนอ่านหนังสือสอบ ตอนหัดทำกับข้าว ตอนฝึกงาน ตอนเริ่มทำงาน ตอนหัดขับรถ ฉันคิดว่าต้องมีใครสักคนที่คิดแบบนี้ และอยากบอกแบบนี้กับคนที่ต้องผ่านจุดเดียวกัน
      เมื่อมองย้อนกลับพบว่าเราผ่านมาหลายด่านแล้ว เห็นคนที่ตามหลังในเส้นทางเดียวกัน ก็เหมือนมองเห็นตัวเองในอดีต ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่า "เมื่อก่อนเราก็เหมือนท่าน อีกไม่นาน ท่านก็เหมือนเรา"
      ปัจจุบันของคนๆหนึ่ง อาจเป็นอดีตของใครบางคน และปัจจุบันของคนๆหนึ่ง คืออนาคตของใครบางคนเช่นกัน แต่การเชื่อมกันของสองประโยคนี้ต้องมีเงื่อนไขหลายอย่าง เช่นการวางแผน ความพยายาม การฝึกฝน ความตั้งใจ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ บางสถานการณ์เราเป็นบุคคลที่1 บางสถานการณ์เราเป็นบุคคลที่2 ในประโยคนี้

แต่ทว่า......ประโยคนี้ที่ฉันเคยอ่าน เป็นประโยคที่เขียนบนกำแพงสุสานในหมู่บ้านซึ่งอาจเป็นตัวแทนคำพูดจากร่างไร้วิญญาณ นี่คงเป็นเรื่องเดียวที่สามารถการันตีว่าทุกคนจะต้องมาถึงจุดนี้ ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของโลกใบนี้ ไม่นานก็เร็ว นอกจากเป็นประโยคที่เป็นแรงบันดาลใจแล้ว ยังเป็นประโยคที่ใช้เตือนสติคนฟังได้ดี
เมื่อก่อนเราก็เหมือนท่าน อีกไม่นาน ท่านก็เหมือนเรา
SHARE
Writer
FindingMemo-ry
experiences collector.
สวัสดีประตูบานใหม่

Comments