เท่าไรถึงจะ "พอดี"
ไกลแค่ไหน คือ ใกล้ .....

หนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากัน .....

ระยะทาง เวลา เกิดขึ้นได้อย่างไร
สุดท้ายแล้ว มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึก
ใกล้ไกล อยู่ที่ ใจ

ถ้าอยากให้ใกล้กว่านี้ ใกล้แค่ไหน ก็เรียกว่า "ไกล"

เวลาสั้นยาว อยู่ที่ ใจ

ถ้าอยากจะอยู่กับใครให้นานกว่านี้ นานแค่ไหน ก็เรียกว่า "สั้น"

สุขทุกข์ ก็อยู่ที่ ใจ

ถ้าอยากมีความสุขมากกว่านี้ สุขแค่ไหน ก็เรียกว่า "ทุกข์"

ความพอดีอยู่ที่ตรงไหน ?

ก็อยู่ที่ใจของแต่ละคน 

ถ้าอยากได้ดีกว่านี้ ดีแค่ไหน ก็เรียกว่า "ไม่พอดี"
 
ทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจ ดับลงได้ที่ใจ

ดับความทะยานอยากของใจลงได้
สรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งความอยากขึ้นมาเมื่อไร เวลา ระยะทาง ก็เริ่มมีความหมายขึ้นมาในใจ

การกระทำสิ่งต่าง ๆ ในโลกเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องมีความอยากเป็นตัวผลักดันก็ได้

การเห็นประโยชน์ของสิ่งที่กระทำเป็นที่ตั้งโดยส่วนเดียว จะทำให้ไม่มีแรงสะท้อนของความอยากขึ้นมาในใจ

ทำเหตุให้ดีที่สุด ผลนั้นเป็นไปได้หลากหลาย ไม่ต้องอยากให้ผลเป็นยังไง เพราะผลนั้นเกิดได้จากหลายเหตุหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ อาจจะแค่พอคาดคะเนได้บางส่วน แต่สุดท้าย ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวินาทีถัดไป

ทำได้แค่ ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถในแต่ละขณะเท่านั้น ......
 


SHARE

Comments