ฉันเป็นคนนั่งห้องควบคุมของตัวเอง
ฉันร้องไห้ให้กับความรู้สึกของฉันที่มีต่อเขา

ไม่ใช่เพราะเขา อย่าสำคัญตัวผิดไปหน่อยเลย

ความรักที่ฉันมี มันเกิดขึ้นเพราะฉันรู้สึกเอง

ฉันเก็บข้อมูลของคุณมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกือบทุกรูปแบบ

ทุกรูปแบบในทางที่เรายังอยู่ด้วยกัน

แต่ก็รู้ว่าคิดผิด เพราะทุกความรักที่ต้องเจอ
มันก็ยังไม่ใช่จุดจบ ทุกสิ่งในตอนนี้เป็นเพียง


จุดเริ่มต้นที่พึ่งก่อขึ้นมาในใจ และได้โปรดอย่า

อย่าวางใจมันจนเกินไป

มันคิดทำร้ายเธอในอนาคตแน่นอน
หากเธอไม่มีภูมิคุ้มกัน

เธอจะตายให้กับมัน 
ความรู้สึกที่เธอสร้างขึ้นมาเอง


เขามันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบให้เกิด
ไม่ใช่เจ้าของอารมณ์ของเธอ
ไม่ใช่ส่วนที่เธอใช้มาสร้างเหตุผล

เธอโปรดจงควบคุมตัวเอง

ทำให้วันพรุ่งนี้เป็นของเธอ

🌞


SHARE
Writer
Kotcha_P
Salamander
ชอบเก็บทุกอย่างมาเป็นบทเรียน คิดเล็ก คิดน้อย และไม่คิดอะไรเลย

Comments