กตัญญู ทำให้คนเจ็บปวด
ค่านิยมในสังคมบางอย่างกำลังทำให้คนๆหนึ่งถูกตัดสินโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม หลายครั้งที่คนมักวัดค่าความกตัญญูด้วยจำนวนเงิน หลายครอบครัวมองว่าการมีลูกคือการลงทุนที่ควรได้รับผลตอบแทนอย่างงาม ความกดดันทั้งหมดตกมาอยู่ที่คนเป็นลูก เป็นวัฏจักรไม่จบไม่สิ้นยากที่จะหลุดออกมาได้ จริงๆแล้วความกตัญญูคืออะไร? ต้องทำแบบไหนถึงจะหลุดพ้นจากคำครหาของสังคม ต้องเท่าไหร่ถึงจะพอ เมื่อก่อนหากได้เห็นข่าวที่พ่อแม่ถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง เรามักจะคิดว่าลูกเขาไม่ดี ไม่กตัญญู แต่เป็นตอนนี้สิ่งแรกที่คิดคือ ลูกของเขาถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวแบบไหน สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร บอกตรงๆว่าพอมาเจอกับตัวทำให้มุมมองความคิดเปลี่ยนไปจากเดิม...
SHARE
Written in this book
a journey story to the moon
Writer
XiaoHuli
baking lover
I come from a small place call little galaxy

Comments