“มัน”
“มัน” กระเทาะเอาความหนักอึ้ง ก้ำกึ่ง กระวนกระวาย ที่มี ที่เป็น ที่ซ้ำร้ายว่าไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไร ความรู้สึกที่กระวนกระวายจนสำนึกลวงร่างกายให้สนองสันดานดิบ ด้วยกรรมที่ล่อลวงผู้อื่นมาสนองให้ร่างตนเองเป็นองค์ประธาน ลุกล่อ ซุกซน ไต่ระดับเพื่อลดทอนเอาความแน่น หนักที่อัดควบอยู่ข้างในมาตั้งแต่ฤดูฝน ยังผสมปนความแปลบปลาบจากการถูกตัดเยื่อใยความลุ่มหลงในตัวบุคคล ในตัวเขาผู้เงื้อวาจา สะบั้นสัมพันธ์ขาดตอน ทั้งขณะเนื้อหนังยังแนบแทบจะหลอมร่างรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนกำลังกลายเป็นความต้องการระบายออก ด้วยสิ่งใดหรืออะไรก็ตาม ไม่ว่าจะดีงาม เลวทราม ส่วนตัวหรือส่วนรวม ทั้งสองรู้สึกนั้นยังคงกระหน่ำ ซ้ำรอยในจิต จนไม่อาจหยุดยั้งให้ตัวหยุดกระทำการใด หรือยอมนิ่งอยู่กับตัวได้ 

“มัน” กระเทาะเอารู้สึกนั้นออกไปพร้อมกับดูดเอา “ห่วง” เกือบทั้งหมด ไปพร้อมกับชายชราที่รักเสียยิ่งกว่าพ่อแม่บังเกิดเกล้าของตน รักเสียยิ่งกว่าใครในครอบครัว ครอบครัวที่ไม่เคยพึงให้น่าสบอารมณ์ใด ทั้งยังพยายามทดแทนรู้สึกโล่งที่ควรเกิดจากการหลุดออกไปพ้นของรู้สึก ทดแทนมันด้วยเศร้า เสียใจ ที่ประโคมสาดประดังประเดจากรอบตัว การซัดสาดกระหน่ำคร่ำครวญจากทุกสารทิศที่ย้ำชัดว่าเขาเป็นต้นไม้ใหญ่ของที่นี่ คือร่มเงาของบ้านของป่านี้ 

แม้จะลืมความรู้สึกนั้นไปนานโข กระนั้น ความกระทันหัน เร่งด่วน หวือหวา และเหนือคาดหมาย ยังคงกระทบเทียบกระแทกกระทั้นกระเทาะเลาะเอารู้สึกหนักอึ้งออกไปพร้อมกับแทรกแปลบปลาบจากการกระแทกของมันเหล่านั้นให้แทนที่ ซ้ำด้วยรอบตัวที่พยายามยัดเยียดรู้สึกเดียวให้มีร่วมกันไป ผ่านการมาเล่าซ้ำย้ำว่าเขารู้สึกอย่างไร สาดไว้ด้วยคราบน้ำตาและความรู้สึก “ยังไม่ได้ทำ” ของพวกเขาเหล่านั้น เพื่อบอกให้รู้สึกเดียวกันไปกับพวกเขา

ทั้งหมดคือผลจาก “มัน” “มัน” เดียวกันกับที่ดึงเอาคนเกลียดกันมาจับมือกันอีกครั้ง พาความรักที่ไม่เคยมอบให้กันออกมาหยิบยื่นอวดแสดง ความเคารพที่เคยเปี่ยมไปด้วยคำสบถ ถางถากใจ กลายเป็นคำขอขมาบูชา ขอพร และให้เกียรติที่ใครสักคนควรได้รับการปฏิบัติมาแต่ไหนแต่ไร “มัน” เดียวกันกับที่ผ่อนความคิดถึงของคนไกลและอาจดึงคนไกลมาทะเลาะกัน จาก “มัน” เพียงหนึ่งเดียวที่ฉันคุ้นชิ้นเป็นภาพติดตาตั้งแต่ชั้นประถมวัย
SHARE
Writer
PJAW
The Others
ถังขยะความรู้สึกของคนมากมายที่มาทิ้งไว้แล้วจากไป

Comments