สารเสพติด—สุขศึกษา

คนที่1–สถานการณ์เเละเเนวโน้มปัญหาสารเสพติดในประเทศไทย

ปัญหาสารเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีอย่างต่อเนื่องเเละสม่ำเสมอ เเม้ว่าจะมีการจับกุมภายในประเทศ นักค้ารายสำคัญยังคงมีบทบาทในการบงการการซื้อขายสารเสพติดทั้งที่อยู่ภายในเเละภายนอกเรือนจำ การเกิดขึ้นของผู้ค้าเเละผู้เสพที่เป็นรายใหม่
 สรุปได้ว่าปัญหาสารเสพติดยังคงอยู่ในระดับที่รุนเเรง การจับกุมเเละบำบัดเป็นเเค่การเเก้ปัญหาได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น  คนที่2–จากการประมวลข้อมูลบุคคลพบว่าเเนวโน้มของผู้กระทำความผิดรายใหม่ที่เป็นกลุ่มเยาวชนมีเพิ่มสูงขึ้นส่วนใหญ่ของผู้กระทำผิดจะเป็นเพศชายเเต่พบว่าเพศหญิงก็มีเเนวโน้มผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้น
การเเพร่ระบาดของสารเสพติด

สถานการณ์การค้าพบว่ากลุ่มเด็กเเละเยาวชนเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้องเเละยังมีเเนวโน้มเพิ่มขึ้น
สารเสพติดที่เเพร่ระบาดเเม้ว่ายาบ้าจะยังคงเป็นตัวยาหลักเเต่ในเเง่ของสัดส่วนเเล้วพบว่าค่อนข้างจะคงที่ต่างจากตัวยาอื่นๆที่ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นไอซ์ กระท่อม เฮโรอีน ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่ยังคงมีอยู่สูง


คนที่3–ความหมายและการจำแนกประเภทของสารเสพติด

สารเสพติด ในความหมายที่องค์การอนามัยโลกสามารถสื่อความหมายได้ว่า สาร หรือยา หรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีกิน ฉีด สูบหรือด้วยวิธีการใดๆ จะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพในลักษณะที่สำคัญ 4ประการ คือ
1.จะเกิดความต้องการเสพอย่างรุนแรง
2.เมื่อถึงเวลาเสพ แล้วไม่ได้เสพจะเกิดอาการขาดยา ทำให้เกิดความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจหรอจิตใจเพียงอย่างเดียว
3.มีความจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือปริมาณของสารเสพติดนั้นเรื่อยๆ
4.สุขภาพร่างกายและการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆทรุดโทรมลง


คนที่4–สิ่งเสพติดแบ่งได้5ประเภท
1.ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน
2.ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ฝิ่น
3.ยาเสพติดให้โทษชนิดเป็นตำรับยาที่มียาเสพติดให้โทษประเภทที่2 ปรุงผสมอยู่ด้วย เช่น ยาแก้ไอ
4.สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1และ2 เช่น อะเซติลคลอไรด์
5.ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้สอยู่ในประเภท1-4 เช่น กัญชา
คนที่5–ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติด
1.ผลกระทบต่อตัวผู้ใช้สารเสพติด ทำให้ประสาทหลอน ความจำเสื่อม หลอดลมอักเสบ หัวใจวาย โลหิตจาง มะเร็งในเม็ดเลือด ปอดอักเสบหรือมะเร็งปอด มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ ทำให้อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ขาดการใช้เหตุผล
2.ผลกระทบต่อครอบครัว ทำให้ต้องเสียทรัพย์สินไปกับยาเสพติดโดยไม่จำเป็น เพื่อมาดูแลอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากยาเสพติด ทำให้ครอบครัวเสียชื่อเสียง เกิดความไม่เข้าใจกัน 
3.ผลกระทบต่อสังคมเเละเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดปัญหาการลักขโมย ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน และเมื่อฤทธิ์ยาส่งผลทำให้เกิดอาการทางจิต
4.ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติ. ประเทศพัฒนาอย่างเชื่องช้า ทำลายเศรษฐกิจเเละความมั่นคงของประเทศชาติ อาจทำให้เกิดข้อขัดเเย้งทางการเมือง

คนที่6–สรุปได้ง่ายๆเลยว่า สารเสพติดเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ ต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา มีการทำโทษในการทำความผิดเกี่ยวกับมีสารเสพติดไว้ครอบครอง มีไว้เพื่อจำหน่าย เพื่อให้บุคคลซี่งต้องหาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเราควรเรียนรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดมั้ยคะ ถ้าไม่มีแล้ว ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


SHARE
Written in this book
เรื่องราว

Comments