อิสระทางความคิดเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสังคม (ยังไม่เริ่ม)
เคารพในความแตกต่าง เคารพในความหลากหลาย อย่าเดินเป็นขบวนมดแบบเกาหลีเหนืออย่างที่ไทยทำอยู่
หากไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง พัฒนาอะไรเลย จะปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ยุคแฟชั่นได้อย่างไร
นี่ไม่ใช่ยุคโรงเรียนวัด ยุคเกษตรกรรมแล้ว ลืมตามาดูนี่ยุค AI ยุคเทคโนโลยีแล้ว
การต่อสู้ทางเศรษฐกิจ ก็มีแต่เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ ศิลปะ ทุกอย่างล้วนใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้น
ไม่ใช่ยุคที่จะบูชาคนท่องจำเก่ง คนเรียนวิทย์คณิตเก่ง ได้อย่างเดียวแล้ว
//อยู่ในกะลาก็จงอยู่ไปเฉพาะวัยของพวกคุณ อย่าเอากะลาไปครอบตัวเด็ก ห้ามคิดห้ามทำ ห้ามแตกต่าง
SHARE
Written in this book
สังคมไทย
Writer
MeawNoiiz
Dreamer
หยุดคิดไม่ได้ถ้าไม่ได้เขียน

Comments