จะขาวดำ อยู่ที่ใจมองเห็น
ชีวิตจริงไม่มีโนบิตะ ไม่มีโดเรมอน ไม่มีซูเนโอะ ไม่มีไจแอนต์ ไม่มีเดคึสึงิ

ไม่มีขาวไม่มีดำ
ทุกคนไม่มีใครโนบิตะ เพียงแค่ไม่รู้
ไม่มีใครไม่ใช่โดเรมอน ถ้าไม่ศึกษาบางอย่างพอ
ทุกคนเป็นซูเนโอะได้ ถ้านำเสนอพรีเซนท์เก่ง
ทุกคนก็เป็นไจแอนท์ได้ในบางอารมณ์
และทุกคนก็เป็นเดคึงิได้

ขาวดำไม่มี บางทีผู้ก่อการร้ายโจรอาชญกร เป็นคำครหานิยามของผู้ได้เปรียบในทางอำนาจสังคมเพื่อใส่ร้ายฝ่ายตรงข้าม หากได้ศึกษาเรื่องราวผู้คน ที่จริงแล้วทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเอง ความอดทนของบางคนถึงขีดสุด จึงเกิดจากการต่อสู้หลังจากโดนกดขี่หรือผู้มีอุดมการณ์ที่โดนใส่ร้าย หรือสภาพจิตใจที่บกพร่องจากการไม่ได้รับความเมตตาจากคนเห็นแก่ตัว

SHARE
Written in this book
ปรัชญา
Writer
MeawNoiiz
Dreamer
หยุดคิดไม่ได้ถ้าไม่ได้เขียน

Comments