ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020
ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "เก็บเกี่ยวความปีติท่ามกลางความทุกข์ " วิธีที่ชาวคริสเตียนก้าวผ่านการทดสอบของโรคภัยไข้เจ็บ
 
รับชมตอนนี้ 👉 https://youtu.be/xAVUAgXjyk8

จงซินหมิงเป็นผู้นำคนหนึ่งในคริสตจักร ซึ่งมีความสามารถที่จะสู้ทนความทุกข์เพื่อหน้าที่ของเธอได้ และเธอทั้งมีมโนธรรมและความรับผิดชอบ แม้เธอจะมีปัญหาเบื้องหลัง แต่เธอก็ทำหน้าที่ของเธอต่อไปทั้งที่มีความเจ็บปวดอยู่ อย่างไรก็ดี สภาพอาการของเธอแย่ลง และการตรวจร่างกายทางโรงพยาบาลเปิดเผยว่า เธอมีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวชิ้นที่ 4 และ 5 หากเธอไม่ได้รับการรักษาในทันที เธออาจลงเอยในสภาพนอนติดเตียงได้ เรื่องนี้ทำให้เธอมีความวิตกกังวลเล็กน้อย แต่เธอก็เชื่อว่า สภาพอาการนี้ได้เกิดกับเธอโดยการอนุญาตของพระเจ้า และว่าพระเจ้าทรงกำลังลองทดสอบเธอ ทดสอบความเชื่อและการอุทิศของเธอ เธอเชื่อว่า ตราบเท่าที่เธอร่วมมือกับการรักษาและทำหน้าที่ของเธอต่อไป แน่นอนว่า พระเจ้าจะทรงอารักขาเธอ แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป สภาพอาการของเธอแย่ลงทุกที และเธออยู่ในอันตรายที่จะกลายเป็นอัมพาตได้ตลอดเวลา เธอผ่านบททดสอบของความเจ็บป่วยนี้อย่างไร? และเธอเก็บเกี่ยวความชื่นบานในตอนสุดท้ายอย่างไร? เชิญชมเก็บเกี่ยวความปีติท่ามกลางความทุกข์เพื่อค้นหาคำตอบ
SHARE
Writer
GodIsMySavior
Author
พระคริสต์ในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า ทำการพิพากษาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า เพื่อนำข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายไปสู่มนุษย์ทุ

Comments