เมื่อเผชิญกับความรกร้างของคริสตจักร เราควรแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไร
เมื่อวันนี้เราได้รับข้อความจากพี่น้อง Mary พี่น้อง Mary กล่าวว่า: “ศิษยาภิบาลของคริสตจักรเราเทศนาซ้ำซากเก่า ๆ แบบเดิม มักจะเทศนาเรื่องการถวายทรัพย์เป็นประจำและเคารพคนมีเงิน พี่น้องหลายคนที่ไม่มีเงินจึงไม่เต็มใจที่จะไปโบสถ์กันแล้ว แม้แต่คนที่มาร่วมสามัคคีธรรมก็พูดถึงเรื่องทางโลก ไม่เหมือนสถานที่สำหรับนมัสการพระเจ้า ฉันรู้สึกสับสนมาก ทำไมคริสตจักรจึงเปลี่ยนเป็นแบบนี้ล่ะ? ตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรดี? พวกคุณช่วยฉันได้หรือไม่?”

สำหรับคำถามของพี่น้อง Mary นั้นเรามาอ่านพระวจนะของพระเจ้ากันก่อน: “ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป” (มัทธิว 24:12) “นี่แน่ะ วันเวลาก็มาถึง เมื่อเราจะส่งความกันดารมาที่แผ่นดิน ไม่ใช่กันดารอาหาร หรือกระหายน้ำ แต่จะเป็นการกันดารพระวจนะของพระยาห์เวห์” (อาโมส 8:11)

✉️ติดต่อเรา โปรดคลิก http://m.me/kingdomsalvationth

“พระราชกิจของพระองค์ในที่อื่น ๆ จะยุติลง และผู้คนจะถูกกดดันให้ต้องแสวงหาหนทางที่แท้จริง เหมือนดั่งโยเซฟ: ทุกคนมาหาเขาเพื่ออาหาร และก้มกราบเขาเพราะเขามีสิ่งให้รับประทาน เพื่อหลีกเลี่ยงกันดารอาหาร ผู้คนจะถูกบังคับให้แสวงหาหนทางที่แท้จริง ชุมชนทางศาสนาทั้งหมดจะประสบทุกข์จากกันดารอาหารที่รุนแรง และมีเพียงพระเจ้าของวันนี้ที่เป็นน้ำพุของน้ำแห่งชีวิต ซึ่งมีน้ำพุที่ไหลรินตลอดเวลาจัดเตรียมไว้สำหรับความรื่นรมย์ของมนุษย์ และผู้คนจะมาและพึ่งพาพระองค์” จากพระวจนะของพระเจ้าเราเข้าใจแล้วว่า ความเชื่อของผู้เชื่อในตอนนี้นั้นเยือกเย็นและนักเทศน์ไม่มีคำให้เทศนา สาเหตุในแง่หนึ่งก็คือการเทศนาของศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสนั้นจะเทศนาความรู้ในพระคัมภีร์และทฤษฎีทางเทววิทยาเป็นหลัก พวกเขาไม่เชื่อฟังพระบัญญัติและคำสอนของพระเจ้า ไม่นำผู้คนให้ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าและผ่านประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า จึงนำไปสู่การสูญเสียการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการสูญเสียพระพรของพระเจ้า เช่นเดียวกับในช่วงปลายของยุคธรรมบัญญัติ ผู้นำชาวยิวไม่ปฏิบัตตามพระบัญญัติของพระยาห์เวห์และเบี่ยงเบนไปจากทางของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง ทำให้พระวิหารกลายเป็น ‘ถ้ำโจร’ ส่งผลให้พระวิหารค่อย ๆ รกร้างไป ในอีกแง่หนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าพระราชกิจของพระเจ้าเปลี่ยนไป พระเจ้าได้ทรงเสด็จกลับมาปฏิบัติพระราชกิจใหม่นานแล้ว พระเจ้าทรงทำให้ชุมชนทางศาสนาประสบกับการกันดารอาหาร เพื่อบังครับให้ชุมชนทางศาสนาเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงและผู้ที่รักในความจริงจะสามารถออกมาจากชุมชนทางศาสนาได้ เพื่อค้นหาคริสตจักรที่มีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่มีการกันดารอาหารในคานาอัน ผู้คนในเวลานั้นต้องเดินออกจากดินแดนแห่งการกันดารอาหารเพื่อไปหาโยเซฟจึงจะมีอาหารให้กิน มิฉะนั้นพวกเขาจะอดตาย เมื่อพระเยซูเสด็จมาปฏิบัติ พระวิหารจึงรกร้าง โดยการออกมาจากพระวิหารและรับข่าวประเสริฐของพระเยซูเท่านั้นผู้คนจึงจะได้รับความรอดจากพระเจ้า

เพื่อนรักทั้งหลาย แล้วคุณต้องการก้าวตามรอยพระบาทของพระเจ้า เพื่อที่จะได้รับการรดน้ำและการจัดหาจากพระวจนะใหม่ ๆ ของพระเจ้าหรือไม่? คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง Messenger คุณยังสามารถเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเข้าร่วมการเทศนาออนไลน์ของเราได้ จะมีศิษยาภิบาลตอบคำถามให้กับคุณ และช่วยให้เราได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเร็วที่สุด!
SHARE
Writer
GodIsMySavior
Author
พระคริสต์ในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า ทำการพิพากษาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า เพื่อนำข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายไปสู่มนุษย์ทุ

Comments