ประสบการณ์ของคริสเตียน | "การรู้จักสิทธิอำนาจและอธิปไตยของพระเจ้าในชีวิต"
รับชมตอนนี้ 👉 https://youtu.be/J3ECIjRNHMs

ตัวละครหลักเป็นชาวสวนผักคนหนึ่งซึ่งพยายามที่จะจัดการกับการรบกวนรังควาญต้นมะเขือเทศของเขาด้วยการพยายามใช้วิธีการสารพัดทุกชนิดโดยพึ่งพาประสบการณ์หลายทศวรรษของเขา แต่แล้วก็ไร้ผล จากนั้นโดยผ่านการอธิษฐานและการแสวงหา เขาจึงมาเข้าใจผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าว่าทุกสรรพสิ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า พอเขาน้อมรับและได้รับประสบการณ์กับเหตุการณ์นี้ แมงมุมจำนวนมากก็พลันปรากฏขึ้นในสวนผักของเขา และกินพวกแมลงทั้งหมดที่อยู่บนต้นมะเขือเทศของเขาภายในเวลาแค่ไม่กี่วัน เขาเห็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าในหนทางที่สัมพันธ์กับความจริง และความเชื่อในพระเจ้าของเขาจึงเติบโตขึ้น เขาผ่านมันมาอย่างไร ในเมื่ออีกไม่กี่เดือนต่อมา ตัวอ่อนหนอนใยผักก็ปรากฏขึ้นบนต้นบานไม่รู้โรยของเขา? เขาได้รับความเข้าใจจริงประเภทใดหรือ เกี่ยวกับสิทธิอำนาจและอธิปไตยของพระเจ้าภายหลังการฝ่าฟันผ่านสิ่งนั้นมา? ขอเชิญเข้าร่วมกับพวกเราในการรู้จักสิทธิอำนาจและอธิปไตยของพระเจ้าในชีวิต
SHARE
Writer
GodIsMySavior
Author
พระคริสต์ในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า ทำการพิพากษาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า เพื่อนำข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายไปสู่มนุษย์ทุ

Comments