Hate Me - Miley Cyrus [แปลเพลง]
Hate Me เป็นเพลงที่ 9 ของอัลบั้ม Plastic Hearts เนื้อเพลงพูดถึงความรู้สึกของเธอหลังจากที่ชีวิตผ่านเรื่องราวร้ายๆ มามากมาย ทั้งการเลิกราจากแฟนหนุ่ม เหตุเพลิงไหม้ที่บ้านใน Malibu และยายของเธอที่ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 เหตุการณ์ทั้งหลายที่เธอประสบมาดูจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนเลิกเกลียดเธอ ไมลีย์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของเธอผ่านเนื้อเพลง Hate Me ว่าถ้าเธอตายไปจะเป็นอย่างไร จะทำให้แฟนเก่ารวมถึงคนอื่นๆ ร้องไห้ได้บ้างหรือไม่

Go ahead, you can say it's my fault
If it still hurts at all
I thought one of these days you might call
When you were feelin' small

เอาเลย พูดมาว่ามันคือความผิดของฉัน
ถ้าสิ่งนั้นยังทำให้เธอเจ็บปวด
คิดไว้แล้วว่าซักวันหนึ่งเธอคงพูดถึงมัน
ตอนที่เธอรู้สึกต้อยต่ำเหลือเกิน

Drownin' in my thoughts
Starin' at the clock
And I know I'm not on your mind

จมลงในห้วงความคิดของฉัน
จ้องมองนาฬิกาอยู่อย่างนั้น
และฉันรู้ดีว่าฉันไม่ได้อยู่ในความคิดเธอแล้ว (Moved on แล้ว)

I wonder what would happen if I die
I hope all of my friends get drunk and high
Would it be too hard to say goodbye?
I hope that it's enough to make you cry
Maybe that day you won't hate me

อยากรู้จังว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากฉันตายจากไป
ฉันหวังว่าเหล่าเพื่อนของฉันจะดื่มกันจนเมาเละ
การบอกลามันจะเป็นเรื่องยากไหมนะ
หวังว่านี่คงเพียงพอที่จะทำให้คุณร้องไห้ได้
ไม่แน่ว่าวันนั้น คุณอาจจะหายเกลียดฉัน

Go ahead, you can say that I've changed
Just say it to my face
One drink and I'm back to that place (To that place)
The memories won't fade (Won't fade)

เอาเลย พูดออกมาว่าฉันเปลี่ยนไป
แค่พูดมาต่อหน้าฉัน
ดื่มซักแก้วแล้วฉันจะกลับไปอยู่ที่ของฉัน
ความทรงจำมันไม่มีวันเลือนลาง

Drownin' in my thoughts (My thoughts)
Starin' at the clock (The clock)
And I know I'm not on your mind

จมลงในห้วงความคิดของฉัน
จ้องมองนาฬิกาอยู่อย่างนั้น
และฉันรู้ดีว่าฉันไม่ได้อยู่ในความคิดเธอแล้ว

I wonder what would happen if I die
I hope all of my friends get drunk and high
Would it be too hard to say goodbye?
I hope that it's enough to make you cry
Maybe that day (Maybe that day) you won't hate me

อยากรู้จังว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากฉันตายจากไป
ฉันหวังว่าเหล่าเพื่อนของฉันจะดื่มกันจนเมาเละ
การบอกลามันจะเป็นเรื่องยากไหมนะ
หวังว่านี่คงเพียงพอที่จะทำให้คุณร้องไห้ได้
ไม่แน่ว่าวันนั้น คุณอาจจะหายเกลียดฉัน

Wonder what would happen if I die
I hope all of my friends get drunk and high
Would it be too hard to say goodbye?
I hope that it's enough to make you cry
And maybe that day you won't hate me

สงสัยจังว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากฉันตายจากไป
ฉันหวังว่าเหล่าเพื่อนของฉันจะดื่มกันจนเมาเละ
การบอกลามันจะเป็นเรื่องยากไหมนะ
หวังว่านี่คงเพียงพอที่จะทำให้คุณร้องไห้ได้
ไม่แน่ว่าวันนั้น คุณอาจจะหายเกลียดฉัน...
SHARE

Comments