เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองแห่งแผนการบริหารจัดการ 6,000 ปี"
 
รับชมตอนนี้ 👉 https://youtu.be/cNfLAspbJlo

พระราชกิจของพระเจ้าจะถูกกระทำโดยพระเจ้าพระองค์เอง
พระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้ทำให้พระราชกิจของพระองค์เคลื่อนที่
และพระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้สรุปปิดตัวพระราชกิจของพระองค์
พระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้วางแผนพระราชกิจนั้น
และพระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้บริหารจัดการพระราชกิจ
และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้นำพาพระราชกิจไปสู่การเกิดผล
ดังที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ว่า
"เราเป็นปฐมกาลและอวสาน เราคือผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว"
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระองค์นั้นกระทำโดยพระเจ้าพระองค์เอง
พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองแผนการบริหารจัดการหกพันปี
ไม่มีผู้ใดสามารถทำพระราชกิจของพระองค์แทนพระองค์ได้
และไม่มีผู้ใดสามารถนำพาพระราชกิจของพระองค์มาสู่การปิดตัวได้
เพราะพระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้ถือครองทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
เมื่อได้ทรงสร้างโลกแล้ว
พระองค์จะทรงนำทางทั้งโลกให้ดำรงชีวิตอยู่ในความสว่างของพระองค์
และพระองค์จะทรงสรุปปิดตัวทั้งยุคด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการนำพาแผนการทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ไปสู่การเกิดผล!
เมื่อได้ทรงสร้างโลกแล้ว
พระองค์จะทรงนำทางทั้งโลกให้ดำรงชีวิตอยู่ในความสว่างของพระองค์
และพระองค์จะทรงสรุปปิดตัวทั้งยุคด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการนำพาแผนการทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ไปสู่การเกิดผล!
จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ
SHARE
Writer
GodIsMySavior
Author
พระคริสต์ในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า ทำการพิพากษาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า เพื่อนำข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายไปสู่มนุษย์ทุ

Comments