ขนมกระบอก หนมบอก บอกใครใครบอก

ขนมกระบอกเป็นขนมพื้นบ้านของสงขลาอีกอย่างหนึ่ง เป็นขนมไทยประเภทนึ่ง โดยมีส่วนผสมสำคัญประกอบด้วย แป้งข้าวเหนียว น้ำผึ้งโหนดหรือน้ำตาลปี๊บ และมะพร้าว ขั้นตอนการทำเริ่มจากการน้ำแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับน้ำตาลปี๊บในอัตราส่วนตามสูตรเฉพาะ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปตากแดด แล้วนำมาอบไอน้ำ โดยการนำแป้งข้าวเหนียว และน้ำผึ้งโหนดหรือน้ำตาลปี๊บ ที่ผ่านการคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกัน มาโรยใส่กระบอกที่เตรียมไว้ เพื่อนำไปอบไอน้ำ ใช้เวลา ๑ นาที เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้าย คือ การขนมออกจากกระบอก โดยการใช้ไม้ไผ่เหลากลมยาวๆคล้ายตะเกียบ ทิ่ม(กระทุ้ง) เนื้อขนมที่นึ่งสุกได้มาคลุกกับมะพร้าวขูดที่เตรียมไว้ บางแหล่งเรียกว่า “หนมทุ้ง” ตามกริยาอาการทำขนม จะได้นึ่ง ที่เรียกว่า “ขนมบอก” ตามลักษณะการปรุงขนมในกระบอกไม้ไผ่กลม ๆ รสชาติขนมที่ผ่านการนึ่งด้วยน้ำที่เดือดจัดในกระบอกไม้ไผ่ เป็นรสชาติที่หอมแป้งนึ่ง ผสมรสหวานของน้ำผึ้งโหนด มะพร้าวทึนทึก(มะพร้าวสุกเขียว)ที่ขูดเป็นฝอย เค็มด้วยเกลือที่โรยคลุกกับมะพร้าวขูด อันเป็นแบบฉบับของขนมพื้นบ้านไทยแท้ๆ มาหาทานได้ที่ตลาดนัดพุมเรียง
SHARE
Writer
MOSOW
explorer
I like to tell stories. The story of feeling all around me.

Comments