อยากให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนกันเนาะ

ถ้าการเมืองดี...

ระบบขนส่งสาธารณะจะดี
สวัสดิการดี
ฟุตบาทจะดี
ปัญหารถติด 
ปัญหาน้ำท่วม
จะได้รับการแก้ไข
ไม่ใช่แบบ ประชาชนมาบริจาคกันเอง 
แก้ไขปัญหากันเอง 
ไม่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานจะดี 

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 


เช่นแบบเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็เหมือนกัน เด็กบางคนไม่มีเงินเรียนพิเศษ ถ้าการเมืองดีทุกอย่างจะดีกว่านี้
SHARE

Comments