วาทกรรม “ความสวย” ที่ใครบ้างไม่อยากสวยและมีเสน่ห์
คำนิยาม “ความสวย” “ความหล่อ” คืออะไร? เราอาจจะตั้งคำถามถึงมาตรฐานบางอย่างที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งทำให้เรามองไปในทิศทางเดียวกัน

ความสวยงามในทัศนะของสตรีนิยมมักถูกมองว่าเป็นมายาคติ Naomi Wolf ได้นำเสนอความสวยงามในแง่ลบโดยมองว่าความสวยเป็นการถูกครอบงำ การกดขี่ ผู้หญิงต้องต้องอยู่ภายใต้วาทกรรม “ความสวย” เท่ากับตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์แบบปิตาธิปไตย โดยร่วมมือกับการครอบงำของระบบทุนนิยม เพื่อล่อลวงให้ผู้หญิงหันไปบริโภคสินค้าสร้างความสวยงามให้กับตนเอง

ความเป็นจริงแล้ว ความสวยงามของผู้หญิงไม่ได้มีมิติเพียงแค่การถูกงำจากปิตาธิปไตย แต่เป็นการที่ผู้หญิงตอบสนองต่อความพึงพอใจที่หลากหลาย โดยสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงตัวตนอย่างไรในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวและการรักษาความสวยงามในเรือนร่าง ซึ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของคนๆนั้น

ย้อนกลับไปดูถึงภาพลักษณ์ของความเป็นตัวตนของตนเองตามแนวคิดชาร์ลส์ ฮอร์ตัน คูลี่ย์ เห็นว่าตัวตนของมนุษย์และสังคมไม่ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง แต่เป็นการเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน ความรู้สึกเกี่ยวกับตนที่พัฒนาจากปฏิกิริยาของเราต่อความคิดเห็นของผู้อื่น ภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อตนเอง จินตนาการของผู้อื่นที่ตัดสิน และความรู้สึกของเราที่มีต่อจินตนาการนั้น ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกที่เรามีต่อตนเอง เช่น ความรู้สึกของเราตอนส่องกระจก เรามักจะกังวลว่าเราเป็นอย่างไร คนอื่นคิดอย่างไรกับเรา 

ความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมนี้เอง เป็นการเปลี่ยนแปลงทางตัวตนที่อยู่ในสังคม ภาพลักษณ์ก่อนหน้านี้มีอิทธิพลต่อสังคมสมัยใหม่ แม้กระทั่งการแสวงหาภาพลักษณ์ที่เหมาะสมนำมาซึ่งหน้าที่การงาน เป็นแรงผลักดันให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนในหลายๆด้าน

ภาพลักษณ์ที่มีต่อตนเองมีอิทธิพลมาจากภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในอุดมคติ ซึ่งเป็นบุคลิกที่ทำให้เกิดความชื่นชอบและชื่นชม และต้องการเอาเป็นแบบอย่าง ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างหน้าตาของดาราไอดอล ซึ่งได้รับความนิยมชมชอบ คนเหล่านั้นจึงเป็นต้นแบบในอุดมคติที่ต้องการเลียนแบบ เอาเยี่ยงอย่าง หรือนิยามความเป็นตัวตนผ่านต้นแบบนั้น ต้นแบบในอุดมคติมักเป็นที่รู้จักในสังคม เช่น ดารานักร้อง นางแบบ เป็นต้นแบบในอุดมคติที่ต้องการลอกเลียบแบบ และทราบว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นดั่งต้นแบบได้ แต่ให้ความชื่นชมในด้านอื่นๆอย่างเรื่องของภาพลักษณ์ทางร่างกาย รูปร่าง หน้าตา นิสัยส่วนตัว ความสามารถส่วนบุคคล ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วภาพลักษณ์ของผู้หญิงในอุดมคติมักติดอยู่ที่ “ความสวย”

ภาพลักษณ์หรือวาทกรรม “ความสวย” มักจะถูกนิยามว่าผู้นั้นเป็นคนมีสีผิวขาว ตาโต จมูกโด่ง หน้าใส ขาเรียวเล็ก ต้องมีหุ่นแบบนี้ สีผิวแบบนี้ ความงามเหล่านี้มักถูกถ่ายทอดผ่านสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ ลื่อโฆษณา จนกระทั่งออกมาเป็น “มาตรฐานความงาม (beauty standard)” มาตรฐานเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามยุคตามสมัย ซึ่งเป็นค่านิยมที่ถูกประกอบสร้างอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยให้ความสำคัญกับความสวยงามและมองข้ามความหลากหลายของมนุษย์ ซึ่งการผลิตซ้ำเหล่านี้นำไปสู่การบริโภคสินค้าของแบรนด์ต่างๆ ที่ใช้รูปร่างหน้าตาเป็นเกณฑ์ และเมื่อมาตรฐานเหล่านี้ถูกสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆ ปอกรกับมีปัจจัยบางอย่างเข้ามาจึงทำให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามและศัลยกรรมขึ้น

ความสวยงามนี้ไม่ได้ถูกผลิตซ้ำกับผู้หญิงเท่านั้น ในส่วนของผู้ชายก็จะถูกคาดหวังว่าจะต้องสูง มีกล้ามเนื้อ มีขากรรไกรที่แข็งแรง มีผมหนา พวกเขาจะต้องดูแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงแต่งตัวดีและเป็นหัวหน้าครอบครัวได้

วาทกรรมความขาวก็เป็นอีกอุดมคติในรูปแบบหนึ่งของความสวยงานที่ได้รับการยอมรับและถูกผลิตซ้ำ ซึ่งความรู้เรื่องความขาวผ่านแนวคิดทางสัญญะโดยซุกซ่อนอยู่ในนิยายหรือวรรณดี ที่มีการกล่าวถึงความงามของผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงได้รับรู้และมีจิตสำนึกร่วมกัน เมื่อมีการพัฒนาสู่ความทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ ความขาวได้ถูกสร้างและผลิตความหมายอยู่ตลอดเวลา โดยกระทำผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลายจนกลายเป็นภาพตัวแทนที่ชัดเจนของผู้หญิง

ความขาวของสีผิวเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสนิยมโดยเพราะผู้หญิงที่ตกอยู่ภายใต้วาทกรรมความขาว โดยอุดมคติเรื่องความขาวได้เข้าไปอยู่ทุกภาคส่วนของความคิดของผู้คนทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตสาธารณะ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่ปรากฎบนร่างกายที่มีแนวโน้มที่จะถูกจัดการ เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ถึงเสน่ห์ของคนและเพื่อก้าวสู่อาชีพการงานและการเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ความขาวยังเป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงที่มีการทับซ้อนกันระหว่างโครงสร้างอำนาจต่างๆที่แฝงเร้นจนเป็นธรรมชาติจนมองไม่เห็น อีกทั้งเป็นอำนาจที่กำหนดและควบคุมความเข้าใจเกี่ยวกับความงามของผู้หญิง และมีความจำเป็นต้องเข้าไปจัดการให้เหมือนตามบรรทัดฐานที่กำหนดไว้

การให้ความหมายของผิวขาวพบว่ามีการแบบออกเป็น 2 ลักษณะนั่นคือ 1. ผิวงามในลักษณะความงามในอุดมคตินั่นคือผิวขาว เรียบเนียน ปราศจากริ้วรอยและจุดด่างดำ ที่ทำให้ผู้หญิงดูงดงามเป็นที่ชื่นชอบในสังคม 2. ผิวงามในลักษณะของการต่อรองเชิงคุณค่า โดยตระหนักถึงผิวและความงามที่ไม่จำเป็นต้องมาจากผิวขาวเสมอไป ซึ่งการที่ไม่มีผิวขาวไม่ได้ทำให้ผู้หญิงดูแลตัวเองน้อยลง

นับตั้งแต่ทศวรรรษที่ 1980 เป็นต้นมา วาทกรรม “ความสวย” ในสังคมตะวันตก ได้ผูกโยงเอาค่านิยมความสวยไว้กับความผอมยิ่งกว่าผอม และได้กลายเป็นปัญหาของผู้หญิงที่พยายามทำตามค่านิยมความงาม จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพเนื่องมาจากการลดน้ำหนักเกินความจำเป็น ค่านิยมดังกล่าวเป็นความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นว่าด้วยเรื่อง “ความอ้วน” ที่มีอยู่ในผู้หญิงทุกคนจากการจัดระเบียบการให้ข้อมูลและมาตรฐานรูปร่างของวัยต่างๆ อาจวัดได้จากเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามท้องตลาด ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่มีลักษณะค่อนข้างแนบตัว ขนาดเสื้อผ้าไม่ต่างจากเด็กมากนัก และส่วนหนึ่งอาจมาจากการใช้เกณฑ์มาตรฐาน BMI ในการวัดทำให้มนุษย์หันมาสนใจร่างกายของตนจนสร้างมาตรฐานดังกล่าว  *ในรายการของญี่ปุ่นรายการหนึ่งเขาได้เปิดเผยออกมาว่าเกณฑ์มาตรฐาน BMI ใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากไม่ได้วัดมวลรวมของกระดูกและสรีระร่างกายของแต่ละคน แต่เป็นเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้คนหันมาใส่ใจเรื่องการลดความอ้วน

ภายใต้รูปร่างแบบมาตรฐานที่ปรากฏในเสื้อผ้าและการแต่งกายตามสมัยนิยม ความผอมกลับกลายเป็นเรื่องของการผอมแบบ “เนื้อติดกระดูก” ที่มีภาพลักษณ์ว่า “สวย” ขณะเดียวกันความสวยงามของร่างกายส่วนอื่นกลับไม่มีความสมดุล เช่น ร่างกายผอม หน้าอกโต ขาเรียวเล็ก สะโพกผาย ผิวเรียบตึงดูนุ่มชุ่มชื้น หน้าตาอิ่มเต็ม ซึ่งรูปร่างหน้าตาเช่นนี้เป็นไปได้เพียงเฉพาะบางคนและบางช่วงเวลาของชีวิตเท่านั้น หากจะรักษาให้เป็นเช่นนี้ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่อร่างกายด้วยการไปทำศัลยกรรมในรูปแบบต่างๆ

เด็กสาวส่วนมากชื่นชอบกับต้นแบบที่มีหน้าตาเป็นลูกครึ่ง บ้างก็ชอบดาราต่างประเทศ กล่าวคือค่านิยมความงามที่มีผิวขาว ตาโต จมูกโด่ง และรูปร่างผอมบาง บางคนที่ประสบความสำเร็จมักมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในแงของการเป็นต้นแบบความสวยงามทางร่างกาย ชีวิตส่วนตัว การทำงาน ส่วนมากมักมีต้นทุนร่างกายที่สวยงาม สถานภาพทางเศรษฐกิจของต้นแบบจากการทำงานในวงการที่ใช้หน้าตารูปร่างเป็นเครื่องมือในการทำงาน ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จดังต้นแบบ ด้วยค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลมาสู่ต้นแบบและสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่คนทั่วไปต้องมีรูปร่างเช่นนั้น การให้คุณค่าของสังคมแค่ฉลาดยังไม่พอจำเป็นต้องสวยด้วย แนวคิดนี้แผ่ขยายไปสู่คนทั่วไปจนทำให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งทางความสวยงามของร่างกาย

ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาตามค่านิยมของสังคมปัจจุบันความสวยอยู่ที่ความผอม (slim is beautiful) แม้บางคนจะสนใจเรื่องร่างกายน้อย บางคนก็ไม่สนใจเลย แต่การเปลี่ยนแปลงตัวตนของแต่ละคนกลับมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์อย่างมาก วาทกรรมความผอมคือความสวย การให้คำอธิบายในเรื่องของผอมอาจจะมีแตกต่างกันไป การเลือกวิธีปฏิบัติไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นมีความแตกต่างกัน บางคนก็มีน้ำหนักเกินมาตรฐานจริง บางคนก็ต้องการแค่ทำให้ร่างกายผอมลงตามความนิยม ค่านิยมดังกล่าวไม่ได้มีเพียงประการเดียว แต่อาจรวมไปถึงการทำศัลกรรมความงามและความนิยมที่ต้องการให้มีผิวพรรณที่สวยงาม

การสร้างภาพลักษณ์ตัวตนเริ่มจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ คนใกล้ชิด และกลุ่มเพื่อน อีกทั้งการตระหนักถึงการให้คุณค่าความงามในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีวิธีการและเงื่อนไขด้านต่างๆ ที่ผู้หญิงต้องเลือกและใช้ข้อมูลข่าวสารภายใต้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ สังคม ความต้องการที่จะมีตัวตนในสังคม การเลือกที่จะปฏิบัติตนตามกระแสของความนิยมทางสังคม เนื่องจากความสวยและความผอมดังกล่าวนำมาซึ่งโอกาสมากกว่า

หลักการความผอมเบื้องต้นเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องอาหาร เพื่อรักษารูปร่างและสุขภาพที่เป็นเพียงหลักปฏิบัติทั่วไปที่เป็นที่นิยมกัน หลักการนี้มาจากแหล่งความรู้ที่ผู้หญิงสนใจที่จะบริโภค เช่น รับประทานอาหารชนิดใดได้บ้าง ไม่ควรรับประทานอาหารชนิดไหน ควรมีน้ำหนักกี่กรัมต่อมื้อ เป็นต้น ในส่วนการนำมาปฏิบัติอาจขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตนเอง

การดูแลเรื่องอาหารเป็นเรื่องแรกๆที่เด็กวันรุ่นสนใจที่จะควบคุมน้ำหนัก และมักเป็นเรื่องสุดท้ายเมื่อได้รับบทเรียนจากวิธีอื่นๆ แล้วก็กลับมาทำอีกครั้งด้วยความรู้สึกอยากที่จะผอมจริงๆ และต้องการรักษาไว้ซึ่งความผอมซึ่งส่วนใหญ่มักลงเอยด้วยการอดอาหารหรือไม่ก็พึ่งยาลดน้ำหนัก โดยละเลยลักษณะนิสัยการกินอาหารและวิธีในการควบคุมอาหาร ซึ่งความต้องการและการควบคุมของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน

มีการกล่าวถึงผู้หญิงที่ลดความอ้วนจนตายนั้น ในความเป็นจริงคนที่สัมผัสนี้ถือว่ามีจำนวนน้อยกว่า ดังนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ความผอมที่เป็นความสวยยังคงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงยุคนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไร ต่างแสวงหาและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความผอมความสวยยังแฝงไปด้วยมโนทัศน์ว่าด้วย ช่วงชั้นทางสังคมและทัศนคติที่มีต่อความแตกต่างทางชาติพันธุ์ เห็นได้จากบางคนที่มีพื้นฐานมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ในชนบท บางคนการมีผิวพรรณที่สวยงามไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของร่างกาย แต่เป็นเรื่องของการเป็นสิวฝ้า กลับบ่งบอกถึงสถานะของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในชนบท

วาทกรรมความสวยเป็นการพยายามที่จะต้องเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเองมีหลากหลายวิธี ซึ่งต้องใช้แรงจูงใจและความอดทนอย่างสูง ความไม่พอใจต่อร่างกายนำไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายซึ่งมีขั้นตอนของการต่อสู้หลายๆอย่าง ตั้งแต่การเริ่มที่ความรู้สึกภายในใจและสังคมรอบข้างที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ความไม่ถึงพอใจนั้นเกิดจากสาเหตุ​หลายประการ บ้างจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคม บ้างจากการรับรู้ข่าวสาร หรือแม้แต่ค่านิยมทางสังคมที่เป็นปัจจัยที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลง ความไม่พึงพอใจนี้นำไปสู่สภาวะกดดันในจิตใจ บ้างก็นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างจริงจัง บ้างนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองชั่วคราว ความไม่พึงพอใจต่อร่างกายอาจกลายเป็นเรื่องที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ยุคนี้ที่ต้องมีการทำให้ “ดีขึ้น” สักอย่าง ความไม่พึงพอใจนี้จึงยังไม่มีที่สิ้นสุด

การทำศัลยกรรมความงามคืออีกหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงที่ตัดสินใจว่าจะทำ ซึ่งเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งของความงามที่พูดถึงในสื่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสิ่งที่เคยคิดว่าขาดไปและเป็นการเติมเต็มความเป็นตัวเองมากขึ้น เกิดผลกระทบต่อจิตใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การต้องควบคุมตนเองและพฤติกรรมส่วนตัว ทั้งนี้ความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์ ความไม่พึงพอใจต่อจิตใจภายใน ความรู้สึกผิด มีเหตุมาจากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดต่อการกิน ความรู้สึกผิดต่อการใช้เงินขณะที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย ความขัดกันเชิงวัฒนธรรม ค่านิยมความสวยนี้ได้สร้างความลำบากใจให้กับผู้ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามต้นฉบับ

ขั้นตอนวิธีการลดความอ้วนรูปแบบหนึ่งที่ใช้กันบ่อยมาที่สุดคือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดความอ้วน คำตอบหลักที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก ก็จะมีคำตอบหลักว่ามีความต้องการที่จะใช้เพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสูงมากเกินกว่าที่หลายๆ คนจะใช้ได้โดยเฉพาะที่ติดแบรนด์ดังโดยมีดาราเป็นพรีเซนเตอร์ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่สิ่งที่หายากอีกต่อไป เนื่องจากตามท้องตลาดมีวางขายกันอยู่มากมายไม่ว่าจะในราคาใด ยาลดความอ้วนส่วนใหญ่ที่จำหน่ายนั้น ส่วนใหญ่พบว่าเป็นยาเฟรนตามีนที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทสองและยาคลายเครียด ยาเฟรนตามีนออกฤทธิ์คล้ายยาบ้ หากรับประทานติดกันในระยะยาว สารดังกล่าวเป็นส่วนผสมที่อยู่ในยาลดความอ้วน 

การลดความอ้วนมีทางเลือกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาแพทย์เพื่อรับยามารับประทาน การประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนได้จริงจากการใช้ยา และยังมีอีกหลายคนที่ล้มเหลวจากการใช้ยา หรือแม้แต่อีกหลายคนที่เสียชีวิตด้วยยาลดความอ้วน หลายกรณีที่หลายคนได้รับผลกระทบจากยาลดความอ้วนคือ อาการติดยาลดความอ้วน สังเกตได้จากการตัดสินใจทำศัลยกรรมความงาม มักจะตัดสินใจทำอย่างง่ายดาย ไม่มีการหาผลเสียมาสนับสนุน แต่หาข้อมูลว่าทำที่ไหนจึงจะดี ราคาเท่าไหร่ ทำแล้วเป็นอย่างไรมากกว่า คล้ายกับการตัดสินใจใช้นาลดน้ำหนักที่มีผลกระทบต่อร่างกายสูง แต่กลับตัดสิตใจใช้อย่างง่ายดายจากคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ การรีวิว

ในส่วนทางเลือกความสวยงามของผู้หญิงที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการลดน้ำหนักที่ไม่ใช้ยา ส่วนหนึ่งพวกเธอทราบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมต้องใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง สัดส่วนในการแย่งชิงพื้นที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมสูงมากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้การนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความสุขบนร่างกายของผู้หญิงที่มีต่อตนเอง และถูกกำกับโดยภาพลักษณ์ที่สังคมตัดสินจากภายนอกไม่เคยสิ้นสุด

เรื่องของความสวยงามเป็นหลุมพรางที่ระบบทุนนิยมปิตาธิปไตยก่อไว้ เพื่อล่อลวงผู้หญิงให้ตกอยู่ในการยอมรับกรอบความสัมพันธ์ ที่ริดรอนศักยภาพและความสามารถของผู้หญิงที่ต้องได้รับการปกป้องจากผู้ชาย หรือแม้แต่การให้ผู้ชายเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสิตใจว่าพวกเธอสวยหรือไม่ นักสตรีสาย radical หลายคนมองว่าการยอมรับวาทกรรมความสวยซึ่งกำหนดโดยผู้ชาย นำไปสู่การตกหลุมพรางของบริโภคนิยม ทำให้ผู้หญิงติดกับดักอยู่ในการบริโภคเครื่องสำอางและเสื้อผ้าที่มีราคาแพง (ก่อให้เกิดการบริโภคนิยม/materialismขึ้น) เพื่อทำให้ตนเองเป็นที่พึงพอใจ ดังนั้นความเห็นของสตรีสาย radical จึงปฏิเสธการที่ผู้หญิงจะทำตัวให้ตกเป็นเหยื่อของมายาคติในเรื่องความสวย

วิธีการที่จะนำมาซึ่งความสวยงาม Slim is Beautiful หรือความผอมคือความสวย เช่นการดูแลเรื่องอาหาร การออกกำาลังกาย การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการลดน้ำหนัก อาจจะสอดคล้องกับความเห็นของสตรีนิยมที่มองว่า มายาคติเรื่องความสวยนั้น สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้หญิงตกอยู่ภายใต้การครอบงำของโครงสร้างสังคมแบบปิตาธิปไตย และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ขณะเดียวกันผู้หญิงก็ใช้ความสวยความงามเป็นเครื่องมือ เพื่อแสดงถึงความมีตัวตนทางสังคมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าชนชั้นไหนต่างอยู่ในกระแสสังคมเดียวกัน การเลือกที่จะมีตัวตนด้วยการสร้างภาพลักษณ์เรื่องความงามของผู้หญิง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่เพียงเฉพาะความมีตัวตนต่อคนในสังคมต่างๆ ต่อความสัมพันธ์ทางเพศเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในเรื่องการงาน อาชีพในอนาคต การเป็นผู้หญิงดูดีมาจากเรื่องรูปร่างหน้าตานำมาซึ่งโอกาสและทางเลือกที่มากกว่าทางสังคม สิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันทำให้ผู้คนทั้งเด็ก เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้ชาย หันมาให้ความใส่ใจเรื่องร่างกาย เพื่อความต้องการที่จะมีตัวตนอยู่ในสังคมและเป็นการยอมรับจากรอบข้าง

ท้ายที่สุด ประเด็นเรื่องความสวยหากมองในอีกแง่หนึ่งเป็นเพียงวาทกรรมความสวยที่ทรงอำนาจอย่างหนึ่ง ซึ่งมักพบในสังคมชายเป็นใหญ่ที่เป็นผู้กำหนด เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้หญิงส่วนใหญ่ที่พยายามปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ซึมซับเข้าไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

*จำชื่อรายการไม่ได้

:)) ว่าจะเขียนนานแล้วแต่ขี้เกียจ วาทกรรมความสวยมันถูกสร้างและผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ในช่วงปี 80-90 ความสวยงามของผู้หญิงก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่ง ในยุคปัจจุบันวาทกรรมความสวยก็จะอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดที่มาจากอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ ที่จริงสามารถมองได้อีกหลากหลายแง่มุมที่การที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอาจไม่ใช่เฉพาะค่านิยม แต่อาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติก็มีเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักจะเป็นเพราะกระแสสังคมและการเป็นที่ยอมรับมากกว่า


อ้างอิงจาก: วาทกรรม “ความสวย” และการต่อรองอัตลักษณ์วัฒนธรรมบริโภค, อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล; วาทกรรม ความขาว : อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาว ในวัฒนธรรมสมัยนิยม, วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน, วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 11 ฉบับที่ 55 ตุลาคม – ธันวาคม 2557;
แบบนั้นสวย แบบนี้หล่อ? เมื่อ ‘มาตรฐานความงาม’ ของสังคมสร้างความบอบช้ำให้ผู้คน, https://thematter.co/social/beauty-standard/120141


SHARE
Writer
Rhythmlyn
Independence
เขียนเมื่ออยากเขียน

Comments

bahamabreeze
2 months ago
สวยแต่ไปทำมา
หรือสวยแต่ แรด อ่อย มองไปทั่ว
ก็ไม่สวย,
Reply