โดยการเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างพระคริสต์ที่แท้จริงและเทียมเท็จเท่านั้น
โดยการเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างพระคริสต์ที่แท้จริงและเทียมเท็จเท่านั้น จึงจะสามารถได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

คุณไม่กล้าที่จะออกไปแสวงหารอยพระบาทของพระเจ้า เพราะกลัวการปรากฏของพระคริสต์เทียมเท็จในยุคสุดท้ายหรือไม่?

คุณไม่ดู ไม่ฟังและไม่ติดต่อกับการประกาศข่าวการเสด็จกลับมาของพระเจ้า เพราะกลัวว่าจะถูกพระคริสต์เทียมเท็จล่อลวงหรือไม่?

เรียนรู้เพิ่มเติม โปรดคลิก m.me/kingdomsalvationth

พระเจ้าทรงพยากรณ์ว่าพระองค์จะกลับมาอีกครั้ง พระองค์จะเคาะประตูของเราอยู่ข้างนอกและให้เราออกไปต้อนรับ หากเราเอาแต่คิดลบและป้องกันอย่างเฉื่อยชา และไม่พิจารณาข่าวการเสด็จกลับมาของพระเจ้า อย่างนี้ก็จะไม่ได้ต้อนรับพระเจ้ามิใช่หรอกหรือ? ถ้าเช่นนั้นการเชื่อพระเจ้าของเราจะไม่กลายเป็นความสูญเปล่าหรอกหรือ? อันที่จริงแล้วเพียงแค่เราเข้าใจถึงหลักการสองประการในการแยกแยะระหว่างพระคริสต์ที่แท้จริงแล้วเทียมเท็จ ก็จะไม่ถูกพระคริสต์เทียมเท็จล่อลวง และยังได้ต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย

หลักการที่หนึ่งในการแยกแยะระหว่างพระคริสต์ที่แท้จริงและเทียมเท็จ: ยึดมั่นว่าพระคริสต์ทรงเป็นความจริง เป็นทางนั้น และเป็นชีวิต

หลักการที่สองในการแยกแยะระหว่างพระคริสต์ที่แท้จริงและเทียมเท็จ: การทรงงานของพระเจ้าใหม่เสมอและไม่เก่า ไม่ทรงงานซ้ำ ๆ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดคลิกที่ลิงก์เพื่อดู

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการเสด็จกลับมาของพระเจ้า สามารถฝากข้อความไว้ใต้โพสต์ หรือติดต่อเราผ่านทาง messenger 👉 http://m.me/kingdomsalvationth
SHARE
Writer
GodIsMySavior
Author
พระคริสต์ในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า ทำการพิพากษาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า เพื่อนำข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายไปสู่มนุษย์ทุ

Comments