รักตัวเอง

การรักตัวเอง
มันไม่ได้ยากเลยกับการรักตัวเอง การรักตัวเองของใครหลายๆคนอาจจะต่างกันมากมาย
ทั้งสิ่งที่แสดงออกและสิ่งที่ไม่แสดงงออก

 สิ่งที่เราแสดงออกอาจจะเป็น
การเลือกทานอาหาร การออกกำลังกาย
การดูแลสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ
การพัฒนาตนไปยังเป้าหมายที่เราตั้งไว้

สิ่งที่เราไม่สามารถแสดงออกได้ เช่น
การนึกคิด ความตั้งใจ การรักตัวเองในสิ่งที่ตัวเองมีและเป็น
การยอมรับตัวตนของตนเอง หรือเรียกง่ายๆว่า
การพอใจในสิ่งที่ตนเองมี

ทุกสิ่งอย่างที่เราทำเกิดมาจากจิตใต้สำนึกคิดที่อยากจะให้เกิดกับตัวเราเอง
แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้ เราต้องยอมรับและภูมิในในตนเองเสียก่อน
มนุษย์เราจะไม่นำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไม่มีความสุข
มนุษย์เราจะนำพาตัวเองไปจุดที่ตัวเรามีความสุข 

SHARE
Written in this book
A PART OF LIFE ☘️
Writer
Sunzx
Writer
" ความแตกต่างไม่ใช่ความผิดพลาด " ฝึกเขียนครับ

Comments