ณ ที่หนึ่งซึ่งมีใครคู่เคียงข้าง
เสียงนกขับขันบรรเลงเสียงร้อง

เสียงระงมเซ็งแซ่เบาๆคือเสียงแห่งชีวิตประจำวันของผู้คนข้างล่างนั่น

แดดยามเช้าไม่ได้สวยงามจนน่าตราตรึงใจ

ลมที่เสียดผ่านร่างไม่ได้เย็นสบายจนผ่อนอารมณ์ได้นัก

วิวตึกรูปทรงประหลาดพาดผ่านด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ถูกประดับประดาด้วยเรือลำน้อยใหญ่ก็ไม่ได้เป็นภาพที่งดงามขนาดที่จะต้องประทับใจ

ริมระเบียงแห่งนี้คงไม่ได้เป็นสถานที่พิเศษสำหรับคนทั่วไป

แต่หากผนวกทุกสิ่งที่รู้สึกเข้ากับความทรงจำของผมที่มีต่อสถานที่แห่งนี้

วันนั้นที่คุณซบตรงไหล่ผม

ประโยคที่ผมและคุณพูดกันอย่างแผ่วเบาแต่หนักแน่นไปด้วยห้วงความรู้สึก

เพราะระเบียงแห่งนี้เคยมีคุณยืนอยู่ข้างๆผม

มันจึงพิเศษสำหรับผม :)

SHARE

Comments