คนไทยรักกัน....
ในแต่ละวันพี่มักถูกถามเสมอว่า

พี่อยู่ฝั่งไหนในสถานการณ์การเมืองขณะนี้

พี่เลือกที่ไม่ตอบเพราะไม่เห็นถึงประโยชนฺ์

ในการถกเถียงอีกทั้งเป็นการทำลายความสัมพันธ์

คนที่ถามก็ต้องคาดหวังให้เห็นตรงกันหรือไม่เช่นนั้น

คงหาข้อมูลมาอธิบายให้เห็นในแบบเดียวกัน

หากเราเห็นคนละแบบก็คงไม่มีผิดถูกเพราะเรา

ยืนอยู่คนละตำแหน่งถูกในตอนนี้อาจผิดในอนาคต

ก็ได้เวลาผ่านไปมันก็จะพาเราไปเจอข้อมูลใหม่ๆ

ชุดความคิดวันนี้กับวันนั้นอาจเป็นคนละทางกันก็ได้

เหมือนก่อนหน้านี้เราทุกคนก็เชื่อว่าโลกกลมเวลาต่อมา

มีหลักฐานอ้างอิงเยอะขึ้นเราก็เห็นต่างออกไปไม่ว่าใคร

จะคิดเห็นอย่างไรในวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องนี้ไป

พร้อมๆกับเวลาที่ผ่านไปหวังว่าไม่ว่าใครจะเลือกชอบ

แนวคิดของใครคงไม่ทำลายมิตรภาพอันดีที่เคยมีร่วมกัน

ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ยุติความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นคนไทย

กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอใหั

ประเทศไทยมีแต่ผู้คนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตและ

กลับมารักกันให้มากขึ้นเพื่อความแข็งแรงของประเทศ

ที่เราดำรงอยู่ร่วมกัน......miracle aum...
SHARE
Writer
miracleaum
Writer
ขอบคุณที่มีพื้นที่ให้ได้ใช้สื่อสารตัวตนผ่านความชอบของเราท่านใดอยากรู้จักเราผ่านโลกใบเดียวกันเข้ามาอ่านผลงานของเราได้ที่นี่ ขอบคุณที่สุดค่ะ ช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์ www.dooduang.xyz

Comments