เขาฝันจะเจอหมอที่ดี
ต่อให้หมอไม่ใช่ความฝันของเรา แต่สำหรับคนไข้         เขาฝันจะเจอหมอที่ดี 

แล้วคำถามต่อไป คือ
หมอที่ดีเป็นอย่างไร?
เราถูกสอนมาโดยหลักการที่คล้ายกันเป็นส่วนมาก
ในโรงเรียนแพทย์
คนไข้ทุกคนคืออาจารย์ และประชาชนทั่วไปต้องได้รับการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมตามสิทธิของคนไทย
โดยไม่แบ่งแยก ชนชั้น ฐานะ การศึกษา การเมือง หรืออาชีพ
ก่อนเรียนจบ นักศึกษาแพทย์ทุกคนรับรู้ว่าต้องปฏิญาณ
ตนด้วยคำกล่าวที่มีใจความเหล่านี้อยู่

แต่เรื่องที่น่าเศร้าคืออุดมการณ์ได้จางหายไปกับการเมืองและอคติส่วนตัว

วันที่ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ 
น้อยคนที่จะเลี่ยงคำถามนี้ได้
คุณมาเป็นหมอทำไม?ลองนึกถึงคำตอบในวันนัั้น
และคำตอบในวันนี้
มันยังคงเช่นเดิมหรือไม่
ลองถามตัวเองดูสักครั้ง

SHARE

Comments