เสียงผิวปาก
'ก็แค่ผิวปาก'

'แค่ผิวปากเองจะอะไรนักหนา'

อาจดูเหมือนเป็นเรื่องแค่นี้

แค่เรื่องเล็กๆ

แต่สำหรับบางคน

แค่เสียงผิวปาก

อาจเป็นสิ่งที่ทั้งน่ากลัว

น่ารังเกียจ

และน่าขยะแขยง

ทนฟังแทบไม่ได้

แค่ได้ยินก็รู้สึกอยากอาเจียน

ไม่สงสัยหรอ

ว่าคนเหล่านั้น

ต้องเจอกับอะไรมา

ถึงได้รู้สึกแบบนั้น

มันคงจะน่าสะอิดสะเอียดมาก

จนคุณเองก็คงนึกไม่ถึงแน่ๆSHARE
Written in this book
sick
Writer
chukaa
mee

Comments