ประเทศของเรา....
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศของเรา

ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่มีคำนำหน้า

ที่ใช้เรียกใครหรือจำกัดสิทธิของใคร

ในการแสดงความคิดเห็นแตกต่างได้

แต่ไม่ควรก้าวร้าวสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงถึง

การขาดเมตตาที่มีต่อกันเพราะเราขาด

การสื่อสารที่ดีขาดการเคารพขาดความ

รับฟังเราทุกคนก็เป็นมนุษย์ซึ่งสุดท้าย

ก็คงตายจากโลกนี้กันการเอาชนะกันในทุก

รูปแบบไม่เคยส่งผลดียังทิ้งบาดแผลในใจ

เอาไว้และประวัติศาสตร์หน้าใหม่เราต้อง

เจ็บปวดกับความขัดแย้งครั้งนี้อีกนานแค่ไหน

เรื่องนี้จะทิ้งบรรพบุรุษคนใหม่เอาไว้ให้ประเทศ

ต้องจำอีกกี่คนความสงบจึงจะเกิดขึ้นแพ้ชนะไม่

เคยทิ้งความสุขที่แท้จริงเอาไว้ให้ขอให้ปรากฎการณ์

ในครั้งนี้ได้พาผู้คนในประเทศมีเมตตาต่อกัน

และความสงบรักความสามัคคีกลับมาให้คนใน

ประเทศรู้รักสามัคคีกันมากขึ้นกว่าเดิม....

miracle aum.....
SHARE
Writer
miracleaum
Writer
ขอบคุณที่มีพื้นที่ให้ได้ใช้สื่อสารตัวตนผ่านความชอบของเราท่านใดอยากรู้จักเราผ่านโลกใบเดียวกันเข้ามาอ่านผลงานของเราได้ที่นี่ ขอบคุณที่สุดค่ะ ช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์ www.dooduang.xyz

Comments