𝑆𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢 :)
เ ข า ว น เ วี ย น ก ลั บ เ ข้ า ม า ใ น ฝั น อี ก ค รั้ ง 
แ ท บ ไ ม่ อ ย า ก ตื่ น ลื ม ต า ขึ้ น ม า เ ล ย ล่ ะ ;
เพราะรู้ดีว่าหากเวลาเช้ามาถึงความฝันที่ดีในค่ำคืนก็จะจบลง และความเคว้างคว้างปราศจากเขาในโลกความจริงจะปรากฎขึ้น ขอเวลาฝันถึงเขาก่อนอีกสักพักเถอะ .

( น้ำตาเอ่อล้นอยู่ปริ่มๆขอบดวงตา ) ———————

ท ำ ไ ม กั น น ะ โ ล ก ก ำ ลั ง เ ล่ น ต ล ก อ ะ ไ ร ?
หลงคิดไปแล้วซะอีกว่าเราคงเลิกรู้สึกดีกับเขาได้แล้ว 
แต่เพียงแค่ความฝันที่สะท้อนวันเวลาเก่าๆในอดีตตอนที่มีเขาอยู่หน่ะ น้ำตาก็อาบแก้มเลยล่ะ ... คิดถึงสินะ :/
ใช่แล้ว เราไม่เคยเลิกชอบเขาได้จริงๆ เราเพียงแค่ไม่ได้มีสิ่งมากระตุ้นความรู้สึกก็เท่านั้นเอง —— พีร ♡︎ .


SHARE

Comments