น้ำมันสนเข็มแดง ลดไขมันในเลือดสูง โรคร้ายที่ไม่ทันระวัง !
ไขมันในเลือดสูง หมายถึงอะไร?  
ไขมันในร่างกายที่เรากล่าวถึงส่วนใหญ่ หมายถึง โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบตัน ซึ่งอาจเป็นอันตราย ทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ ไขมันในเลือดสูงหมายถึงระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งระดับโคเลสเตอรอลปกติไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร และระดับไตรกลีเซอไรค์ ปกติไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร

สาเหตุของการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
• การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทอด เนื้อติดมัน
• การรับประทานอาหารที่ให้พลังงานเกินความต้องการของร่างกาย เพราะร่างกายมีกลไกในการสะสมพลังงานที่ได้จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในรูปของไขมัน
• การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นประจำทำ ให้มีการสะสมไขมันตามเนื้อเยื่อมากขึ้นลดการกำจัดไขมันในเลือด เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูง
• โรคบางชนิด เช่น ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ โรคตับ โรคเบาหวาน
• ขาดการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายใช้พลังงานน้อย
• กรรมพันธุ์ ผู้ที่มีประวัติพ่อแม่หรือญาติมีไขมันในเลือดสูง
• อาหารที่มีไขมันสูง

อันตรายที่มีผลมาจากไขมันในเลือดสูง  
ไขมันในเลือดสูงเลือดจะมีความหนืดสูงกว่าปกติ ทำให้เกิดการสะสมของไขมันตามผนังหลอดเลือดได้ง่าย ทำให้หลอดเลือดตีบแคบลง ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่สะดวก เมื่อนานวันขึ้นอาจเกิดการอุดตันของเลือด โดยเฉพาะอวัยวะที่สำคัญ เช่น หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจวายและเสียชีวิต เฉียบพลัน หรือ ถ้าเกิดกับหลอดเลือดที่สมองทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หากไม่หาทางป้องกันแก้ไขภาวะไขมันในเลือดสูง จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆมากมายและมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง

จะทราบได้อย่างไรว่าไขมันในเลือดสูง
แพทย์สามารถประเมินว่าไขมันในเลือดมีปริมาณที่ผิดปกติได้ โดยการเจาะเลือดตรวจ โดยก่อนเจาะเลือดถ้าหากตรวจหาค่า Triglyceride ด้วย ต้องงดอาหารก่อนเจาะเลือด 12 ชั่วโมง แต่ดื่มน้ำเปล่าได้ แพทย์จะตรวจระดับของโคเลสเตอรอล (Total cholesterol , TC) ในเลือดร่วมกับตรวจหาระดับของไขมันอื่นๆร่วมด้วย ได้แก่ HDL-C , LDL – C , TG เพื่อประเมินการรักษาที่เหมาะสม

• LDL (Low Density Lipoprotein) มีส่วนประกอบของโคเลสเตอรอลในปริมาณสูง เรียกว่าไขมันไม่ดี ยิ่งมีมากยิ่งมีโรค

• HDL (High Density Lipoprotein) ทำหน้าที่ขนส่งโคเลสเตอรอลจากเซลล์ต่างๆ ไปทำลายที่ตับ เรียกว่าไขมันดี ยิ่งมีมากยิ่งดี การออกกำลังกายยิ่งทำให้ HDL สูงขึ้น ทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

• TG (Triglyceride) ถ้ามีมากยิ่งทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว ถ้าหาก TG สูงร่วมกับ HDL - C ในเลือดต่ำจะเพิ่มอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคอื่นๆ มากขึ้น การตรวจระดับของโคเลสเตอรอลค่าปกติของไขมันในเลือดแต่ละชนิดควรเป็นเท่าไร  

ค่า TC ควรน้อยกว่า 200 mg/dl , LDL – C ควรน้อยกว่า 130 mg/dl , HDL – C ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 40 mg/dl , TG ควรน้อยกว่า 150 mg/dl

ใครบ้างที่ควรตรวจไขมันในเลือด

• บุคคลที่ควรตรวจหาระดับไขมันในเลือด ได้แก่ บุคคลที่เป็นโรคหรือมีประวัติบุคคลในครอบครัว เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคอ้วน

• หากไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น แต่อายุเกิน 40 ปี ก็ควรจะตรวจระดับไขมันในเลือดหากพบว่าค่าปกติควรตรวจซ้ำทุกๆ 5 ปี

• สำหรับผู้ที่ไขมันในเลือดผิดปกติ แพทย์จะนัดตรวจติดตามเป็นระยะ


ไขมันในเลือดสูงรักษาอย่างไร 
ในลำดับแรกแพทย์จะหาสาเหตุของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ด้วยการสอบถามประวัติครอบครัว และสอบถามประวัติ เจ็บป่วยโรคประจำตัวและยาที่รับประทานประจำของผู้เข้ารับการตรวจ รวมทั้งซักถามพฤติกรรมการดำเนินชีวิต อาหารที่ชอบรับประทาน กิจวัตรประจำวัน เป็นต้น หากไขมันในเลือดผิดปกติเล็กน้อย แพทย์จะแนะนำการปรับพฤติกรรม เช่น การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น

การให้ยาลดระดับไขมันในเลือด แพทย์จะพิจารณาให้ยาก็ต่อเมื่อการปรับพฤติกรรมต่างๆ เพื่อลดไขมันในเลือดไม่ได้ผล ซึ่งยามีหลายกลุ่มหลายชนิด แพทย์จะเลือกให้เหมาะสมกับความผิดปกติของไขมันในเลือดสำหรับผู้ป่วยเป็นรายๆไป

การดูแลตนเองเมื่อเป็นไขมันในเลือดสูง  
• การควบคุมอาหาร ไขมันสูง เช่น ไขมันสัตว์ เนื้อติดมัน ไข่แดง อาหารทะเล หลีกเลี่ยงอาหารทอด เครื่องในสัตว์

• การจำกัดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ไม่ให้เกินความต้องการของร่างกาย

• ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

• หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ จะมีฤทธิ์เร่งสะสมไขมันตามเนื้อเยื่อ

• เน้นการรับประทานผักและผลไม้ ที่กากใยสูง

• การออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ ประมาณ 30 นาที แต่หากท่านมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ว่าออกกำลังกายแบบใดจึงเหมาะสม

• การรับประทานยาต่างๆ ควรปรึกษาแพทย์

• ควรรักษาโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ เช่น โรคไทรอยด์ โรคตับ โรคเบาหวาน เป็นต้น

การป้องกัน  
เช่นเดียวกับการดูแลตนเองเมื่อมีไขมันในเลือดสูง คือการควบคุมอาหาร ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย และการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อดูระดับไขมันในเลือด เป็นการป้องกันการเกิดโรคร้ายแรง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

SOJUNG " โซจัง " น้ำมันสนเข็มแดง จากประเทศเกาหลี ช่วย ลดไขมันในหลอดเลือด ทำให้ระบบโลหิตไหลเวียนดีขึ้น ปัญหาใหญ่ของ หลอดเลือด ตีบ ตัน แตก อันตรายมากนี่คือภัยร้ายที่คุกคามสุขภาพคุณที่มาจากไขมันอุดตัน ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ เช่น เบาหวาน,ความดัน,โรคหัวใจ,ชาตามมือ เท้า หัวเข่า, ข้อเสื่อม,เข่าเสื่อม,มะเร็ง ลำไส้,กระเพาะอาหารไม่ปกติ

สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ดูแลด้วย น้ำมันสนเข็มแดง SOJUNG " โซจัง "  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
www.amwishunitech.com หรือ Line :amwish.cs
โซเชียล Facebook Line Line@ ig Youtube
ติดตาม amwish.fc iOS & Android โหลดแอฟ amwish

ขอขอบคุณ www.phyathai-sriracha.com

#ประโยชน์ของน้ำมันสนเข็มแดง #สรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดง
#ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด #สลายไขมันในเส้นเลือด
#คอเลสเตอรอลสูง #ลดไขมันในหลอดเลือด #Sojung #โซจัง
#น้ำมันสนเข็มแดงของแท้ #AMWISHUNITECH
#EASYBUSINESSINVESTMENT #MarketingLeadsMultilevel
SHARE

Comments