การเปลี่ยนแปลงของจิตใจ
      ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงตอนนี้ เราไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่เราปฏิสนธิในครรภ์ของแม่แล้ว การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร่างกายจนถึงจิตใจ อยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในด้านไหน ด้านดีหรือด้านร้าย มันก็เกี่ยวกับจิตสำนักและสิ่งแวดล้อมของคนคนนั้นด้วย บางคนเปลี่ยนแปลงไปเป็นด้านร้าย อาทิ บางคนไม่เคยดื่มเหล้า หรือ ยาเสพติดต่างๆ แต่พอรู้จักกับเพื่อนที่ไม่ดี หรือ มีปัญหาชีวิตมาก หาทางออกไม่เจอก็เลยพึ่งสิ่งไม่ดีพวกนี้ ไปหลงผิดคิดว่ามันจะช่วยแก้ความทุกข์ให้ หารู้ไม่นั่นเป็นหนทางที่นำไปสู่ปากทางของอบาย หรือบางคนเปลี่ยนไปในทางที่ดี จากหน้ามือเป็นหลังมือ อาทิ จากปกติกินเหล้า สูบบุหรี่ หรือ ขี้โมโห แต่กลับไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และโมโหยากมาก เพราะว่าเขาเหล่านั้นได้รู้จักกับศาสนา ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ทุกศาสนามักสอนให้คนเป็นคนดี ให้ละเว้นความชั่ว
         แต่่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่รู้จักหรือมีศาสนาประจำตัว ประจำใจแล้วจะกลายเป็นคนดีหมด บางคนมีศาสนาเพราะตามครอบครัว หรือ เพื่อระบุตามบัตรประชาชนก็เท่านั้นเอง ซึ่งเป็นคนใฝ่ดีของคนนั้นเอง  ส่วนใหญ่เราคนไทยก็จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก บางคนก็นับถือเครื่องลางต่างๆ ซึ่งนั่นก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล ที่ใครจะเคารพนับถืออะไร
        การเปลี่ยนแปลงของจิตใจเรานี้ เราจะรู้ตัวของตัวเองว่ากำลังเปลี่ยนไปในทิศทางไหน ส่วนตัวผู้เขียนเองก็เปลี่ยนเหมือนกันหลังจากรู้จักแก่นแท้ของศาสนา จากเมื่อก่อนจะต้องใจร้อนมาก เอาแต่ใจ แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นทุกวันทำให้เราเปลี่ยนไป เป็นคนสงบนิ่ง ไม่โมโหง่าย ปกติจะต่อปากต่อคำเดียวนี้ แม้มีอะไรมากระทบจิตใจก็พยายามนิ่งเงียบเข้าไว้ และทำความเข้าใจกับมัน แล้วปัญหาก็ไม่เกิด แม้กระทั่งการมีแฟนปกติจะทะเลาะกับแฟนบ่อย พอเวลาผ่านมาก็ไม่ค่อยทะเลาะกับแฟน ถึงแม้ทะเลาะก็พูดกันด้วยเหตุผลมากกว่า ปัญหาก็มักจบลงโดยที่ไม่มีใครเก็บอะไรมาคิดต่อ  การเข้าใจปัญหา เผชิญหน้ากับทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้น รับมือและค่อยๆแก้ปัญหาทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้น มากกว่าการตีอกชกตัว " อายุมากขึ้นความคิดของคนเราก็เปลี่ยน เหมือนสายน้ำไหลไม่เคยย้อนกลับ"
SHARE
Writer
BAIpai1988
write
มิตรภาพและรอยยิ้ม

Comments