เข้าใจโลก  เข้าใจชีวิต...
ทุกข์ สุข ล้วนเป็นเรื่องชั่วคราว....

มีใครเคยเห็นใครสุขทั้งชีวิตไหม หรือใคร

ทุกข์ทั้งชีวิต หากคำตอบคือไม่เคย นั่นแปลว่า

คุณเข้าใจโลกเป็นอย่างดี เวลาที่ผ่านไปมันได้

ทำหน้าที่เยียวยาและพาคุณออกจากทุกทุกความรู้สึก

คุณเองต่างหากที่ไปเกาะเกี่ยวมันเอาไว้และไม่อนุญาต

ให้ตัวเองมีความสุข เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะมีผล

ต่อใจเราแค่ไหน พรุ่งนี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเก่าลงเรื่อยๆ

เรื่องใหม่เข้ามาแทนที่ ทำให้เราแข็งแรงขึ้นและเติบโต

มากขึ้น อย่ามัวเสียเวลาเศร้ากับเรื่องเก่าอยู่กับปัจจุบัน

อย่าหลงยึดอดีต อดีตทำหน้าที่เพียงให้เราจดจำและ

ไม่ทำซ้ำ เรียนรู้และเติบโตต่อไป เวลาได้พาคุณออกจาก

ความทุกข์ เหลือแค่คุณจะต้องทำความเข้าใจชีวิตและ

ก้าวเดินต่อไปพบเจอเรื่องใหม่ที่รอคอยเป็นของรางวัล

ให้คนเข้าใจชีวิตเป็นอย่างดี อย่างคุณ......miracle aum....
SHARE
Writer
miracleaum
Writer
ขอบคุณที่มีพื้นที่ให้ได้ใช้สื่อสารตัวตนผ่านความชอบของเราท่านใดอยากรู้จักเราผ่านโลกใบเดียวกันเข้ามาอ่านผลงานของเราได้ที่นี่ ขอบคุณที่สุดค่ะ ช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์ www.dooduang.xyz

Comments