หลุมพราง  ความทุกข์....
ถึง ทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหา...

อยากบอกทุกคนว่า ขณะที่คุณกำลังวางแผน

เพื่อที่จะออกจากปัญหา คุณต้องมีความแข็งแรง

ทางใจ ไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึก ก่อนที่พี่จะเขียน

บทความนี้มีน้องคนนึงมาหารือเรื่องความรักกับพี่

น้องเล่าว่า เพิ่งรู้ว่าแฟนที่เพิ่งคบกันเค้ามีครอบครัวแล้ว

ทุกข์มากเพราะหาทางออกของปัญหาไม่ได้ พี่ฟังจบ

ก็เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้ิ มันง่ายมากหากเรา

ไม่เอาความรู้สึกเข้าไปข้องเกี่ยว เราก็แค่เดินออกมาจาก

ปัญหาก็จบ ตัดเรื่องของความรู้สึกออกไป หากคุณ

ตกเป็นเหยื่อของความรู้สึก ปัญหาที่เกิดก็ถูกลากยาว

ออกไป เพื่อขยายความทุกข์ให้นานขึ้น เท่าทันปัญหา

กันค่ะ มองปัญหาให้ออกจะได้จบทุกเรื่ิองได้อย่างรวด

เร็ว ก้าวข้ามทุกความรู้สึกที่ลวงเราให้เป็นทุกข์ เชื่อว่า

คนที่กำลังหาทางออกของทุกๆปัญหาจะไม่ตกไปใน

หลุมพรางของความรู้สึกอีกนะคะ......

ด้วยรักและปรารถนาดีค่ะ ....miracle aum....
SHARE
Writer
miracleaum
Writer
ขอบคุณที่มีพื้นที่ให้ได้ใช้สื่อสารตัวตนผ่านความชอบของเราท่านใดอยากรู้จักเราผ่านโลกใบเดียวกันเข้ามาอ่านผลงานของเราได้ที่นี่ ขอบคุณที่สุดค่ะ ช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์ www.dooduang.xyz

Comments