ร่วมทุกข์(สุข)
วันหนึ่ง
เธอได้เข้าใจในความหมาย
ของคำว่าร่วมทุกข์ ร่วมสุข
มันเป็นความรู้สึกขมขื่นที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ออกจะเจ็บปวดมากที่ต้องอยู่ในสภาวะนั้น
และมากไปกว่านั้น ยังพาใครอีกคนมาตกที่นั่งนี้ไปด้วย
แต่ก็เป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดแต่ไม่กล้าถดถอย
ด้วยซาบซึ้งและนึกอยู่ในใจว่าใครคนหนึ่งนั้น
ยังคอยจับมือและเอื้อนเอ่ยคำปลอบโยนใจในทุกเวลา

ขอบคุณความรัก
ขอบคุณความทุกข์
ขอบคุณความสุข
สมบูรณ์เท่าที่สมบูรณ์
                    คำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
              มันมีความหมายทุกข์ๆปนสุขๆ
                         แบบนี้นี่เอง ..

❤️

SHARE
Writer
Amfineammy
Writer
เรียนรู้ที่จะเรียนรู้ 🌱

Comments