ถ้าผมเหลือชีวิตอีกเพียงวันเดียว
  ถ้าผมเหลือชีวิตอีกเพียงวันเดียว ผมจะบอกแม่ว่า "ผมรักแม่ที่สุดในโลก"
  ถ้าผมเหลือชีวิตอีกเพียงวันเดียว ผมจะบอกเธอว่า "ผมรักเธอ และผมขอโทษเพราะว่าผมไม่มีโอกาสได้รักเธออีกต่อไป"
  ถ้าผมเหลือชีวิตอีกเพียงวันเดียว ผมอยากใช้เวลาทั้งหมดนั้นกับครอบครัวและคนที่ผมรัก
  ถ้าผมเหลือชีวิตอีกเพียงวันเดียว ผมแค่อยากให้คนอื่นเห็นผมยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อผมยังคงมีช่วงเวลาที่รัก
  ถ้าผมเหลือชีวิตอีกเพียงวันเดียว ผมจะมองย้อนกลับไปที่ใบหน้าทุกคนที่ผมรักเพื่อผมคิดถึงอยู่เสมอ
  ถ้าผมเหลือชีวิตอีกเพียงวันเดียว ผมอยากขอบคุณชีวิต และขอบคุณสำหรับทุกคนที่ผมเป็นหนี้เสมอ

SHARE
Writer
NoRewind
คนธรรมดา
Life is short. Time is fast. No reply. No rewind

Comments