ถูกหรือไม่
   ในการไปเที่ยวกับเพื่อนๆ คนชอบที่จะจ่ายเงินอย่างกระตือรือร้น ไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นคนมีเงินเยอะ ซึ่งเพราะว่าคนนั้นเป็นคนสำคัญ "มิตรภาพ" มากกว่า "เงิน"
   ในการทำงานทีม คนที่อาสารับงานมากมาย ไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นคนโง่ ซึ่งเพราะว่าคนนั้นเป็นคนที่เข้าใจความหมายของคำ "รับผิดชอบ"
   หลังจากการทะเลาะกัน คนที่ขอโทษก่อน ไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นคนทำผิด ซึ่งเพราะว่าคนนั้นเป็นคนเข้าใจ "หวงแหน" คนข้างๆ
   คนอาสาที่จะช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นคนหนี้คนอื่น ซึ่งเพราะว่าคนนั้นเป็นคนเข้าใจคุณค่าของคำ "เพื่อน"
SHARE
Writer
NoRewind
คนธรรมดา
Life is short. Time is fast. No reply. No rewind

Comments