พยายาม
สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำอะไรหลายๆอย่าง คือความพยายาม พยายามที่จะทำทุกอย่างให้เต็มที่ ทำให้ดีกว่าเมื่อวาน ทำให้ดีและพัฒนาตัวเองต่อไป อย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้ว ที่ไม่เอาอะไรเลย ไม่มีใครเก่งไปหมดทุกเรื่อง มีเรื่องที่ชอบบ้างและไม่ชอบบ้าง อย่างกับฉันเป็นคนชอบวิชาภาษาอังกฤษ แต่ไม่เคยจำคำศัพท์ได้เลย แต่ในการทำข้อสอบแต่ละครั้ง ฉันเพียงแต่มีความพยายามที่จะอ่าน เขียน จดจำ เพื่อให้มีอะไรในสมอง เพื่อที่จะได้คำตอบ ฉันเชื่อว่าในการทำข้อสอบวิชานี้ ที่มีเวลามากพอ ฉันสามารถทำคะแนนได้ดี
อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเอง


คนเราถ้ามันได้ทำอะไรเต็มที่แล้วมันจะไม่มีทางที่จะเสียใจ เพราะนั่นคือ ทำเต็มที่แล้วจริงๆ
ทุกวันนี้ฉันถึงทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เต็มที่ที่สุด อย่างน้อยสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ฉันทำขึ้นมาเอง ผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องยอมรับและจะไม่มีวันเสียใจเพราะทำเต็มที่แล้ว
SHARE
Writer
a_ae2000
writer
Love the person who loves us 😊✨

Comments