อึดอัด
เมื่อฉันรู้สึกไม่ดีกับสถานที่แห่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้น ฉันจะพาตัวเองออกมาให้เร็วและไกลที่สุด
เพื่อรักษาสุขภาพจิตของตัวเอง

สิ่งหนึ่งที่ควรรู้จักคือ นึกถึงความรู้สึกตัวเอง ทำไมต้องเจอ ต้องทนกับอะไรแบบนี้
ทนกับสิ่งที่ไม่ดีต่อเราและคนอื่นๆ
ในเมื่อการที่จะอยู่หรือไปมันก็ขึ้นกับการตัดสินใจของเราไม่ใช่ใคร ก็ควรตัดสินใจจากความรู้สึกของตัวเอง อย่าตัดสินใจจากคนอื่น คำพูดที่เข้าหูอยู่ทุกวัน อาจจะเป็นแค่ลมปากที่เขาพูดมา แต่การกระทำที่เขาทำ มันไม่เคยสื่อถึงความห่วงใยที่มีต่อเราเลย
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่บ้างก็ดี จะได้ไม่ต้องรับรู้เรื่องที่มันบั่นทอนจิตใจ
เก็บรักษาความรู้สึกดีๆ ความห่วงใยที่มี เก็บไว้ใช้กับคนที่เขาเห็นค่าของมัน จะดีกว่า
SHARE
Writer
a_ae2000
writer
Love the person who loves us 😊✨

Comments

Mingmanuschon
1 month ago
ไม่ชอบก็เดินออกมา ลองออกไปยืนที่โล่ง ๆ สูดหายใจเต็มที่ ไมต้องคิดอะไร
Reply