20.09.2563 : เกราะป้องกันภัย
   อันวิชาความรู้เร่งเก็บเกี่ยว

อย่าทำเลี้ยวหน่ายหนีเล่นทีท่า

แล้วจักแคล้วแพร้วภัยด้วยวิิิชา

ถึงเวลาควรใคร่จะเกิดคุณ

   เจ้าขุนแผนฤาจองจำในสถาน

พ้นเคราะห์เห็นรู้งานทำการบุ๋น

ปราบป้องศึกทั่วแดนเยี่ยงอรชุน

ธรรมบาลเห็นคุณถึงพ้นภัย

  การใดดีรู้เร่งเก็บมาคิด

ให้สถิตแจ่มเเจ้งแถลงไข

การขุ่นข้องเหมือนเด็ดบัวแล้วเหลือใย

เก็บไว้ไซร้เป็นตะกอนมะเร็งทราม

   จึงตรึกตรองทำดีเถิดทูลหัว

ให้ประจักษ์ติดตัวศรีสยาม

เมื่อถึงคราวเศร้าโศกบันดาลความ

แคล้วภัยทุกชั่วยามสำเร็จเอย

.

.

.

อินสไปเรชั่นโดย💕 #อย่าเก็บเป็นตะกอน อาจารย์ปรัชญ์ วีสเพ็ญ คาบเรียนการพูดธุรกิจ

ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้🥰
SHARE
Written in this book
ประพันธ์ด้วยรัก #ลายจันทร์
มือใหม่หัดแต่งร้อยกรอง
Writer
JenjilaWilajun
613130140104
What things we can't control? Just accept it and let it go.

Comments