ขอวอน ,
ว่างเปล่า ไร้ซึ่งบทสนทนา ทุกอย่างมืดมน มีความสูญเสียเกิดขึ้น เพราะการขอให้ใครคนหนึ่งอยู่ มันคงยากสำหรับพระเจ้าที่จะตอบรับคำขอนี้ 

ฉันเฝ้าอธิษฐานทุกครั้ง ขอให้บุคคลที่ตนเองรัก ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไร้ซึ่งความทุกข์ใดๆ ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ มีชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นั่นคงเป็นการขอพรที่สูงที่สุดในชีวิตแล้ว ขอให้เขายังคงอยู่

การใช้ชีวิตมันยากเสมอ นั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องพบเจอ แต่การจะใช้ชีวิตให้อยู่ได้นานที่สุด นี่คงเป็นคำตอบที่หาไม่ได้ พระเจ้าก็ให้คำตอบกับเราไม่ได้ หากแต่การร้องขอให้ใครสักคนมีชีวิตอยู่ต่อ คงเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้ เป็นความปรารถนาในใจลึกๆ ขอให้เขายังมีลมหายใจต่อไป 

SHARE
Writer
abluestar
anonymous
gray areas and expectations.

Comments